GET /api/institutions/
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 7971,
  "next": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "pk": 7201,
      "name": ",,KOMBUD” Sp. z o. o.",
      "slug": "kombud-sp-z-o-o",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3002074",
      "email": "kombud@trzcianka.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/kombud-sp-z-o-o",
      "regon": "570020320",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7201/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "57002032000000",
          "nip": "7630003831",
          "nazwa": "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH \"KOMBUD\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000125443",
          "datapowstania": "1991-12-02",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1991-12-02",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-09-01",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "adsiedzpowiat_symbol": "02",
          "adsiedzgmina_symbol": "074",
          "adsiedzkodpocztowy": "64980",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0967162",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0967162",
          "adsiedzulica_symbol": "26469",
          "adsiedznumernieruchomosci": "14",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "0672163057",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "0672163057",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "czarnkowsko-trzcianecki",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Trzcianka",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Trzcianka",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Trzcianka",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Stefana Żeromskiego",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "235",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-09-24"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:19:40.642447Z",
      "modified": "2021-01-18T18:19:40.642447Z"
    },
    {
      "pk": 7490,
      "name": ",,Rewitalizacja’’ Sp. z o.o.",
      "slug": "rewitalizacja-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "1463011",
      "email": "rewitalizacja@rewitalizacja.radom.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/rewitalizacja-sp-z-oo",
      "regon": "672971000",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7490/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "67297100000000",
          "nip": "7962568078",
          "nazwa": "\"REWITALIZACJA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000178714",
          "datapowstania": "2003-08-06",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-08-06",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-05-04",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "26600",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0972750",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0972750",
          "adsiedzulica_symbol": "06163",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "3830855",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "REWITALIZACJA@REWITALIZACJA.RADOM.PL",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "Radom",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Radom",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Radom",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Radom",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Grodzka",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-11-06"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:26:17.498801Z",
      "modified": "2021-01-18T18:26:17.498801Z"
    },
    {
      "pk": 6639,
      "name": "…Domaro sp. z o.o",
      "slug": "domaro-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2415041",
      "email": "sekretariat@domaro.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/domaro-sp-z-oo",
      "regon": "363367073",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/6639/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "36336707300000",
          "nip": "6472573120",
          "nazwa": "...DOMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000615458",
          "datapowstania": "2015-12-31",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2015-12-31",
          "datawpisudoregon": "2015-12-31",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-12-31",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "adsiedzpowiat_symbol": "15",
          "adsiedzgmina_symbol": "041",
          "adsiedzkodpocztowy": "44300",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0944853",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0944853",
          "adsiedzulica_symbol": "12603",
          "adsiedznumernieruchomosci": "2",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "wodzisławski",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Wodzisław Śląski",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Wodzisław Śląski",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Wodzisław Śląski",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. dr. Lucjana Mendego",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2016-05-16"
        }
      },
      "created": "2021-01-14T20:07:56.227595Z",
      "modified": "2021-01-18T18:07:02.724560Z"
    },
    {
      "pk": 4708,
      "name": "'ARS MEDICA BIS' LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY",
      "slug": "ars-medica-bis-lekarska-spolka-partnerska-julian-h",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "0804011",
      "email": "ars22@wp.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/ars-medica-bis-lekarska-spolka-partnerska-julian-h",
      "regon": "080126517",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4708/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "683872703",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 1 Maja",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Nowa Sól",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "115",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "nowosolski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9252028623",
          "datapowstania": "2006-09-22",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2006-09-22",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-01-23",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Nowa Sól",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI PARTNERSKIE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "08012651700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "08",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBUSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "ARSZZ@WP.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071970010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0988520",
          "numertelefonu": "683872703",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2006-09-22",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Nowa Sól",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11926",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "04",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000264522",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0988520",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "67100",
          "nazwaskrocona": "\"ARS MEDICA BIS\"",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ARS MEDICA BIS\" LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA JULIAN HUCKO I PARTNERZY",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "30",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:00.620245Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:00.620245Z"
    },
    {
      "pk": 4800,
      "name": "'SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "szpital-powiatowy-w-jarocinie-spolka-z-ograniczona",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia klatki piersiowej",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neuropatologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/toksykologia kliniczna",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna",
        "szpitale/transplantologia kliniczna",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "3006024",
      "email": "sekretariat@szpitaljarocin.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/szpital-powiatowy-w-jarocinie-spolka-z-ograniczona",
      "regon": "301415604",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4800/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Szpitalna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Jarocin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "jarociński",
          "organzalozycielski_symbol": "260300600",
          "nip": "6172189328",
          "datapowstania": "2010-04-23",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2010-04-23",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-09",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Jarocin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "30141560400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0936776",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2010-04-23",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "024",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Jarocin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "5",
          "organzalozycielski_nazwa": "STAROSTA POWIATU JAROCIŃSKIEGO",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "22073",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "06",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000354792",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0936776",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "63200",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2010-04-30",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:19.999035Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:19.999035Z"
    },
    {
      "pk": 4032,
      "name": "\"ALDEMED\" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "aldemed-centrum-medyczne-spolka-z-ograniczona-odpo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna nuklearna",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologopedia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo ginekologiczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/surdologopedia",
        "szpitale/toksykologia kliniczna",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "0862011",
      "email": "aldemed@aldemed.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/aldemed-centrum-medyczne-spolka-z-ograniczona-odpo",
      "regon": "363377516",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4032/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "Aleja Niepodległości",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Zielona Góra",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Zielona Góra",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9731025278",
          "datapowstania": "2015-12-31",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2015-12-31",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-03-06",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Zielona Góra",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "36337751600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "08",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBUSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071970010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0988313",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2015-12-31",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Zielona Góra",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "30816",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "62",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000594861",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0988313",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "65048",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ALDEMED\" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2016-01-04",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:49:36.515631Z",
      "modified": "2019-09-27T14:49:36.515631Z"
    },
    {
      "pk": 4768,
      "name": "\"ALEKSANDER IV\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa",
      "slug": "aleksander-iv-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia"
      ],
      "jst": "1465038",
      "email": "ortopedika@ortopedika.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/aleksander-iv-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "regon": "141735293",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4768/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Modlińska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "120",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5242676270",
          "datapowstania": "2009-02-11",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-02-11",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-11",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Białołęka",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14173529300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "ORTOPEDIKA@ORTOPEDIKA.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071010050",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0988796",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-02-18",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "038",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.ORTOPEDIKA.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "13171",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000323292",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0988796",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "03152",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "ALEKSANDER IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "310/312",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:56.512834Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:56.512834Z"
    },
    {
      "pk": 4097,
      "name": "\"ALERGO-MED\" SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "alergo-med-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-sp",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1263011",
      "email": "alergomed.tarnow@gmail.com",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/alergo-med-specjalistyczna-przychodnia-lekarska-sp",
      "regon": "851658440",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4097/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "146288272",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Polskiego Czerwonego Krzyża",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Tarnów",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Tarnów",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8732693751",
          "datapowstania": "1998-11-24",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-05-29",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-12-13",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Tarnów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "85165844000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "12",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAŁOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "alergomed.tarnow@gmail.com",
          "organrejestrowy_symbol": "071350020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0981570",
          "numertelefonu": "146272625",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1998-11-24",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Tarnów",
          "adresstronyinternetowej": "www.alergomed.tarnow.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "17039",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000115511",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0981570",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "33100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ALERGO-MED\" SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "26",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:50:27.949071Z",
      "modified": "2019-09-27T14:50:27.949071Z"
    },
    {
      "pk": 7745,
      "name": "\"AQUAPARK KALISZ\" sp. z o.o.",
      "slug": "aquapark-kalisz-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3061011",
      "email": "biuro@park-wodny.kalisz.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/aquapark-kalisz-sp-z-oo",
      "regon": "301188999",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7745/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "30118899900000",
          "nip": "6182107013",
          "nazwa": "\"AQUAPARK KALISZ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000340359",
          "datapowstania": "2009-07-28",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-08-27",
          "datawpisudoregon": "2009-09-04",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2021-01-08",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "62800",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0936569",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0936569",
          "adsiedzulica_symbol": "20683",
          "adsiedznumernieruchomosci": "10",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "BIURO@PARK-WODNY.KALISZ.PL",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "Kalisz",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Kalisz",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kalisz",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Kalisz",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Sportowa",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "organzalozycielski_symbol": "270306101",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "PREZYDENT MIASTA KALISZ",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "1",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-10-28"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:33:15.994345Z",
      "modified": "2021-01-18T18:33:15.994345Z"
    },
    {
      "pk": 7926,
      "name": "\"Aquaplus\" sp.z o.o.",
      "slug": "aquaplus-spz-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2401042",
      "email": "biuro@aquaplus.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/aquaplus-spz-oo",
      "regon": "369110837",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7926/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "36911083700000",
          "nip": "6252463814",
          "nazwa": "\"AQUAPLUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000729966",
          "datapowstania": "2018-01-02",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2018-01-02",
          "datawpisudoregon": "2018-01-03",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-10-14",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "adsiedzpowiat_symbol": "01",
          "adsiedzgmina_symbol": "042",
          "adsiedzkodpocztowy": "42583",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0212498",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0212498",
          "adsiedzulica_symbol": "19830",
          "adsiedznumernieruchomosci": "121 B",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "będziński",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Bobrowniki",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Bobrowniki",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Bobrowniki",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Sienkiewicza",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2018-05-11"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:42:16.757079Z",
      "modified": "2021-01-18T18:42:16.757079Z"
    },
    {
      "pk": 4495,
      "name": "\"ARS MEDICAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "ars-medical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia klatki piersiowej",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/medycyna transportu",
        "szpitale/mikrobiologia lekarska",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/toksykologia kliniczna",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna",
        "szpitale/transplantologia kliniczna",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "3019011",
      "email": "biuro@arsmedical.pila.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/ars-medical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "regon": "572069224",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4495/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "672125390",
          "adsiedzulica_nazwa": "al. Wojska Polskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Piła",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "pilski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7642360318",
          "datapowstania": "2002-03-18",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-04-02",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-11-26",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Piła",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "57206922400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "arsmedical@pila.top.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0966530",
          "numertelefonu": "672125390",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2002-03-18",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Piła",
          "adresstronyinternetowej": "www.arsmedical.pila.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "24623",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "19",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000100851",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0966530",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "64920",
          "nazwaskrocona": "\"ARS MEDICAL\" SPÓŁKA Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ARS MEDICAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "43",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:56:00.307360Z",
      "modified": "2019-09-27T14:56:00.307360Z"
    },
    {
      "pk": 4693,
      "name": "\"ASTORIA\" S.C. K.BARAN, L.ZAŁUCKA, Ł.BARAN",
      "slug": "astoria-sc-kbaran-lzalucka-lbaran",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia"
      ],
      "jst": "2601015",
      "email": "lukasz@sanatoriumastoria.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/astoria-sc-kbaran-lzalucka-lbaran",
      "regon": "292395880",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4693/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Starkiewicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Busko-Zdrój",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "019",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "buski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6551771618",
          "datapowstania": "2001-03-20",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2014-12-22",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Busko-Zdrój",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI CYWILNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ ZGODNIE Z KODEKSEM CYWILNYM",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "099",
          "regon14": "29239588000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "26",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚWIĘTOKRZYSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0946651",
          "numertelefonu": "413708067",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-03-20",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "015",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Zbludowice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "35317",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "01",
          "numerwrejestrzeewidencji": "",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0233193",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "28100",
          "nazwaskrocona": "ASTORIA S.C.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ASTORIA\" S.C. K. BARAN, L. ZAŁUCKA, Ł. BARAN",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "19",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:49.665467Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:49.665467Z"
    },
    {
      "pk": 4416,
      "name": "\"AVIMED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "avimed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2471011",
      "email": "sekretariat@avimed.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/avimed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "277463515",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4416/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "322871865",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Ks. Jerzego Popiełuszki",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Piekary Śląskie",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Piekary Śląskie",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "4980146386",
          "datapowstania": "2000-11-30",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-01-09",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-04-17",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Piekary Śląskie",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27746351500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "AVIMED1@OP.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071270020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0942104",
          "numertelefonu": "0327679646",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-02-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Piekary Śląskie",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "6",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "48112",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "71",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000186788",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0942104",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "41940",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"AVIMED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "50",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:54:57.110399Z",
      "modified": "2019-09-27T14:54:57.110399Z"
    },
    {
      "pk": 4864,
      "name": "\"B. LARSEN\" Alicja Szafałowicz, Krzysztof Szafałowicz Spółka Jawna",
      "slug": "b-larsen-alicja-szafalowicz-krzysztof-szafalowicz-",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca"
      ],
      "jst": "2061011",
      "email": "krzysztofszafalowicz@tlen.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/b-larsen-alicja-szafalowicz-krzysztof-szafalowicz-",
      "regon": "200707957",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4864/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Bolesława Chrobrego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Białystok",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Białystok",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9662085738",
          "datapowstania": "2012-06-28",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2012-06-28",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-11",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Białystok",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "20070795700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "20",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "PODLASKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071050010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0922410",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2012-06-28",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Białystok",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "1",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "01742",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000425461",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0922410",
          "adsiedznumerlokalu": "2",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "15057",
          "nazwaskrocona": "\"B. LARSEN\" ALICJA SZAFAŁOWICZ, KRZYSZTOF SZAFAŁOWICZ SP.J.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"B. LARSEN\" ALICJA SZAFAŁOWICZ, KRZYSZTOF SZAFAŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA",
          "datawpisudoregon": "2012-07-04",
          "adsiedznumernieruchomosci": "16A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:10.475737Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:10.475737Z"
    },
    {
      "pk": 4392,
      "name": "\"Biel-Med\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "biel-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2461011",
      "email": "biuro@szpitalpodbukami.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/biel-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "072696793",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4392/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Szara",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Bielsko-Biała",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Bielsko-Biała",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5471938501",
          "datapowstania": "2001-02-27",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-03-21",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-11-21",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Bielsko-Biała",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "07269679300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071070010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0923584",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Bielsko-Biała",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "21768",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000003804",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0923584",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "43300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"BIEL-MED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "5",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:54:36.726062Z",
      "modified": "2019-09-27T14:54:36.726062Z"
    },
    {
      "pk": 4207,
      "name": "\"Centrum Medycyny Sportowej\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "centrum-medycyny-sportowej-spolka-z-ograniczona-od",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją"
      ],
      "jst": "1465068",
      "email": "dyrektor@cms.waw.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/centrum-medycyny-sportowej-spolka-z-ograniczona-od",
      "regon": "015264635",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4207/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Wawelska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5262667877",
          "datapowstania": "2002-10-18",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-11-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-05-09",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ochota",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01526463500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0918643",
          "numertelefonu": "5929391",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2002-11-04",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "068",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "23749",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000137719",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0918643",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "02034",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "5",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:52:01.693088Z",
      "modified": "2019-09-27T14:52:01.693088Z"
    },
    {
      "pk": 4865,
      "name": "\"CENTRUM MEDYCZNE HCP\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "centrum-medyczne-hcp-spolka-z-ograniczona-odpowied",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/radioterapia onkologiczna",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "3064069",
      "email": "l.lenartowicz@em.hcp.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/centrum-medyczne-hcp-spolka-z-ograniczona-odpowied",
      "regon": "639635360",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4865/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "618312069",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 28 Czerwca 1956 r.",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Poznań",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Poznań",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7831516773",
          "datapowstania": "1999-08-04",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-06-21",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-11-14",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Poznań-Wilda",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "63963536000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "224",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "l.lenartowicz@em.hcp.com.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071630030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0970448",
          "numertelefonu": "618312710",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-08-04",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "069",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Poznań",
          "adresstronyinternetowej": "www.centrum-medyczne-hcp.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03410",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000119548",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0970448",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "61485",
          "nazwaskrocona": "CENTRUM MEDYCZNE HCP",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "194",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:11.164019Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:11.164019Z"
    },
    {
      "pk": 4765,
      "name": "\"CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "centrum-medyczne-w-lancucie-spolka-z-ograniczona-o",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/medycyna transportu",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo chirurgiczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1810011",
      "email": "sekretariat@cm-lancut.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/centrum-medyczne-w-lancucie-spolka-z-ograniczona-o",
      "regon": "180405906",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4765/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "172252302",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Ignacego Paderewskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Łańcut",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "łańcucki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8151763728",
          "datapowstania": "2009-02-26",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-04-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-06-12",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Łańcut",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "18040590600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "18",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "PODKARPACKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071690010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0974529",
          "numertelefonu": "172240121",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-03-16",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Łańcut",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "15529",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "10",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000328106",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0974529",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "37100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "5",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:54.354976Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:54.354976Z"
    },
    {
      "pk": 4706,
      "name": "\"CENTRUM SŁUCHU I MOWY\" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "centrum-sluchu-i-mowy-spolka-z-ograniczona-odpowie",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/neurologopedia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/surdologopedia"
      ],
      "jst": "1421052",
      "email": "sekretariat@csim.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/centrum-sluchu-i-mowy-spolka-z-ograniczona-odpowie",
      "regon": "017194940",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4706/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Mokra",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Nadarzyn",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "pruszkowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5222595396",
          "datapowstania": "2000-12-29",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-08-05",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-03-14",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Nadarzyn",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01719494000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "226",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0005374",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-02-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "052",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kajetany",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "12",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "13211",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "21",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000214306",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0005339",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05830",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CENTRUM SŁUCHU I MOWY\" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "7",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:59.259316Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:59.259316Z"
    },
    {
      "pk": 4290,
      "name": "\"CLINICA MEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "clinica-medica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo położnicze",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/surdologopedia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2262011",
      "email": "office@clinica-medica.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/clinica-medica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "regon": "191168978",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4290/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Montwiłła-Mireckiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Gdynia",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Gdynia",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9580194378",
          "datapowstania": "1996-08-06",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-01-04",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-05-23",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Gdynia",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "19116897800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071190040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0934100",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1996-08-06",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Gdynia",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "7",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "38151",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "62",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000076645",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0934100",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "81229",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CLINICA MEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "11",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:08.077161Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:08.077161Z"
    },
    {
      "pk": 4074,
      "name": "\"CONTACT- MED\" Sp. z o.o.",
      "slug": "contact-med-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/undefined"
      ],
      "jst": "1061049",
      "email": "wspolna6@interia.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/contact-med-sp-z-oo",
      "regon": "473200646",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4074/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0426301550",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Cmentarna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Łódź",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Łódź",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7251867591",
          "datapowstania": "1998-01-23",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-03-29",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-21",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Łódź-Polesie",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "47320064600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0958269",
          "numertelefonu": "0426301444",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-11-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "049",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Łódź",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03114",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000200585",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0958269",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "91068",
          "nazwaskrocona": "CONTACT-MED SP. Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CONTACT-MED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:50:10.324431Z",
      "modified": "2019-09-27T14:50:10.324431Z"
    },
    {
      "pk": 4337,
      "name": "\"CORPORA-MED\" Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "corpora-med-centrum-leczniczo-rehabilitacyjne-spol",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2466011",
      "email": "corpora@corpora-med.gliwice.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/corpora-med-centrum-leczniczo-rehabilitacyjne-spol",
      "regon": "276873547",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4337/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "322311146",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Średnia",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Gliwice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Gliwice",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6312288652",
          "datapowstania": "2000-06-19",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-09-20",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-09",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Gliwice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27687354700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "CORPORA@PUB.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071270020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0940000",
          "numertelefonu": "32231146",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-07-18",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Gliwice",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.CORPORA-MED.GLIWICE.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "22409",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "66",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000132057",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0940000",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "44100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"CORPORA-MED\" CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "10",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:47.545576Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:47.545576Z"
    },
    {
      "pk": 4834,
      "name": "\"DERMEX\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "dermex-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo położnicze",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1002011",
      "email": "rejestracjadermex@onet.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/dermex-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "101073788",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4834/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Henryka Sienkiewicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Kutno",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kutnowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7752636276",
          "datapowstania": "2011-04-27",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-04-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-09-28",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Kutno",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "10107378800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0969103",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-04-27",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kutno",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "19834",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "02",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000384747",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0969103",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "99300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"DERMEX\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2011-05-05",
          "adsiedznumernieruchomosci": "16",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:47.440292Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:47.440292Z"
    },
    {
      "pk": 4549,
      "name": "\"DOM LEKARSKI\" Spółka Akcyjna",
      "slug": "dom-lekarski-spolka-akcyjna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "3262011",
      "email": "domlekarski@domlekarski.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/dom-lekarski-spolka-akcyjna",
      "regon": "812036630",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4549/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Lucjana Rydla",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Szczecin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "116",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Szczecin",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9551986711",
          "datapowstania": "2000-08-30",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2010-06-14",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-22",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Szczecin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "81203663000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "formawlasnosci_symbol": "224",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0977976",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-12-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Szczecin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "9",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "19208",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "62",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000358611",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0977976",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "70783",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"DOM LEKARSKI\" SPÓŁKA AKCYJNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "37",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:56:42.953461Z",
      "modified": "2019-09-27T14:56:42.953461Z"
    },
    {
      "pk": 7007,
      "name": "\"EKO-MYŚL\" Spółka z o.o.",
      "slug": "eko-mysl-spolka-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3210045",
      "email": "sekretariat@eko-mysl.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/eko-mysl-spolka-z-oo",
      "regon": "811902479",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7007/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "81190247900000",
          "nip": "5971516364",
          "nazwa": "\"EKO-MYŚL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "EKO-MYŚL SP.Z O.O.",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000083854",
          "datapowstania": "1999-10-14",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-10-18",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-24",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "adsiedzpowiat_symbol": "10",
          "adsiedzgmina_symbol": "045",
          "adsiedzkodpocztowy": "74300",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0935558",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0184388",
          "adsiedzulica_symbol": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "36",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "957475653",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "957475654",
          "adresemail": "sekretariat@eko-mysl.pl",
          "adresstronyinternetowej": "www.eko-mysl.pl",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "myśliborski",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Myślibórz",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Dalsze",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Myślibórz",
          "adsiedzulica_nazwa": "",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "235",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-01-21"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:15:00.128203Z",
      "modified": "2021-01-18T18:15:00.128203Z"
    },
    {
      "pk": 4770,
      "name": "\"EMC PIASECZNO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "emc-piaseczno-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1418044",
      "email": "piaseczno@emc-sa.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/emc-piaseczno-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "regon": "142776420",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4770/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "717117415",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Mickiewicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Piaseczno",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "piaseczyński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "1231238446",
          "datapowstania": "2011-01-25",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-01-25",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-12",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Piaseczno",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14277642000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "biuro@emc-sa.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0921438",
          "numertelefonu": "717117461",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-01-25",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Piaseczno",
          "adresstronyinternetowej": "www.emc-sa.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "12734",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "18",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000376614",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0921438",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05500",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"EMC PIASECZNO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2011-01-31",
          "adsiedznumernieruchomosci": "39",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:57.702041Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:57.702041Z"
    },
    {
      "pk": 4757,
      "name": "\"EMC Silesia\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "emc-silesia-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2469011",
      "email": "katowice@emc-sa.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/emc-silesia-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "regon": "241077378",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4757/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Morawa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Katowice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Katowice",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9542658195",
          "datapowstania": "2008-11-20",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2008-12-11",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-01-23",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Katowice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "24107737800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "235",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "biuro@emc-sa.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0937474",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Katowice",
          "adresstronyinternetowej": "www.emc-sa.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "13264",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "69",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000319419",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0937474",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "40353",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"EMC SILESIA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "31",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:48.041573Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:48.041573Z"
    },
    {
      "pk": 4388,
      "name": "\"EUROKLINIKA\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "euroklinika-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne",
        "szpitale/położnictwo",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/położnictwo rodzinne",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/undefined",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2461011",
      "email": "biuro@euroklinika.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/euroklinika-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "regon": "072312829",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4388/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "334997790",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Stanisława Żółkiewskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Bielsko-Biała",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Bielsko-Biała",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9372300743",
          "datapowstania": "1999-11-23",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-02-04",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-06-03",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Bielsko-Biała",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "07231282900000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "BIURO@EUROKLINIKA.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071070010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0923584",
          "numertelefonu": "605606885",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-12-30",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Bielsko-Biała",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.EUROKLINIKA.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "26529",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000193003",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0923584",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "43300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"EUROKLINIKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "40",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:54:33.029604Z",
      "modified": "2019-09-27T14:54:33.029604Z"
    },
    {
      "pk": 4832,
      "name": "\"Gameta-Szpital\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy - Spółka komandytowa",
      "slug": "gameta-szpital-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/immunologia kliniczna",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1006104",
      "email": "info@gameta.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/gameta-szpital-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "regon": "101083692",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4832/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Rudzka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Rzgów",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "120",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "łódzki wschodni",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7282773313",
          "datapowstania": "2011-05-13",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-05-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-10-29",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Rzgów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "10108369200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0415787",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-05-13",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "104",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Rzgów",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "19082",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "06",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000386228",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0415787",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "95030",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"GAMETA-SZPITAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY - SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "datawpisudoregon": "2011-05-26",
          "adsiedznumernieruchomosci": "34/36",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:45.368504Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:45.368504Z"
    },
    {
      "pk": 4206,
      "name": "\"GIN-MED\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "gin-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa"
      ],
      "jst": "1463011",
      "email": "ginmed@onet.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/gin-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "672989097",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4206/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Stefana Żeromskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Radom",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Radom",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7962597105",
          "datapowstania": "2004-02-14",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-03-05",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-06-29",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Radom",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "67298909700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0972750",
          "numertelefonu": "0483403040",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2004-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Radom",
          "adresstronyinternetowej": "gravmed.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "26469",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000198550",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0972750",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "26600",
          "nazwaskrocona": "\"GIN-MED\"SP.Z O.O.,RADOM",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"GIN-MED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "64",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:52:00.959264Z",
      "modified": "2019-09-27T14:52:00.959264Z"
    },
    {
      "pk": 3915,
      "name": "\"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "glogowski-szpital-powiatowy-spolka-z-ograniczona-o",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/mikrobiologia lekarska",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki paliatywnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo położnicze",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0203011",
      "email": "sekretariat@szpital.glogow.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/glogowski-szpital-powiatowy-spolka-z-ograniczona-o",
      "regon": "000308784",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3915/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Tadeusza Kościuszki",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Głogów",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "głogowski",
          "organzalozycielski_symbol": "200020000",
          "nip": "6932175190",
          "datapowstania": "1975-12-15",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-10-31",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Głogów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "00030878400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0954082",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1975-12-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Głogów",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "09582",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "03",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000483416",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0954082",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "67200",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "15",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:47:53.986358Z",
      "modified": "2019-09-27T14:47:53.986358Z"
    },
    {
      "pk": 4682,
      "name": "\"GOMED\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "gomed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2410054",
      "email": "gomed@gomed.info",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/gomed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "072873781",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4682/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Dworcowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Pszczyna",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "pszczyński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9372396097",
          "datapowstania": "2003-04-11",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-04-11",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-06-26",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Pszczyna",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "07287378100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "GOMED@GOMED.INFO",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0942222",
          "numertelefonu": "322127708",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-10-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "054",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Pszczyna",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.GOMED.INFO",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "04434",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "10",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000158002",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0942222",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "43200",
          "nazwaskrocona": "NZOZ \"GOMED\" SP. Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"GOMED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:40.071325Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:40.071325Z"
    },
    {
      "pk": 4284,
      "name": "\"HUMANA MEDICA OMEDA\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "humana-medica-omeda-spolka-z-ograniczona-odpowiedz",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2061011",
      "email": "biuro@omeda.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/humana-medica-omeda-spolka-z-ograniczona-odpowiedz",
      "regon": "052142700",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4284/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Fabryczna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Białystok",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Białystok",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9661648553",
          "datapowstania": "2002-11-25",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-12-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-28",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Białystok",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "05214270000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "20",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "PODLASKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071050010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0922410",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Białystok",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "04863",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000143495",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0922410",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "15482",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "HUMANA MEDICA OMEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "39",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:03.607659Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:03.607659Z"
    },
    {
      "pk": 4102,
      "name": "\"Instytut Zdrowia Człowieka\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "instytut-zdrowia-czlowieka-spolka-z-ograniczona-od",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna sądowa",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1465108",
      "email": "instytutmuszyna@op.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/instytut-zdrowia-czlowieka-spolka-z-ograniczona-od",
      "regon": "491882620",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4102/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Krucza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7342579596",
          "datapowstania": "1998-10-22",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-04-12",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-04-26",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Śródmieście",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "49188262000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0919810",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1998-10-22",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "108",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10013",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000007712",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0919810",
          "adsiedznumerlokalu": "22",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "00526",
          "nazwaskrocona": "\"INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA\" SP. Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "16",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:50:31.755100Z",
      "modified": "2019-09-27T14:50:31.755100Z"
    },
    {
      "pk": 4287,
      "name": "\"InterHem\" Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna",
      "slug": "interhem-katarzyna-mazgajska-barczyk-marek-milewsk",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca"
      ],
      "jst": "2061011",
      "email": "biuro@interhem.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/interhem-katarzyna-mazgajska-barczyk-marek-milewsk",
      "regon": "052218508",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4287/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Władysława Broniewskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Białystok",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Białystok",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5422834664",
          "datapowstania": "2003-10-16",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-12-23",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-12-17",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Białystok",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "05221850800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "20",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "PODLASKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071050010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0922410",
          "numertelefonu": "856510534",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-10-16",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Białystok",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "02125",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000224911",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0922410",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "15748",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"INTERHEM\" KATARZYNA MAZGAJSKA-BARCZYK, MAREK MILEWSKI, JAROSŁAW PISZCZ, JANUSZ KŁOCZKO, PIOTR RADZIWON SPÓŁKA JAWNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "4",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:05.396325Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:05.396325Z"
    },
    {
      "pk": 4683,
      "name": "\"INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "inventiva-biomedical-and-research-spolka-z-ogranic",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/psychiatria"
      ],
      "jst": "1006114",
      "email": "inventivabiomedical@hotmail.com",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/inventiva-biomedical-and-research-spolka-z-ogranic",
      "regon": "472936434",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4683/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Tylna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Tuszyn",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "łódzki wschodni",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7282421749",
          "datapowstania": "2001-12-12",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-12-06",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-03",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Tuszyn",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "47293643400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0968569",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-12-20",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "114",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Tuszyn",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "23240",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "06",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000069174",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0968569",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "95080",
          "nazwaskrocona": "INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH sp. z o.o.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"INVENTIVA BIOMEDICAL AND RESEARCH\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "12 A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:41.610914Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:41.610914Z"
    },
    {
      "pk": 4812,
      "name": "\"J-MEDIC\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "j-medic-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu"
      ],
      "jst": "0264049",
      "email": "biuro@arthroclinic.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/j-medic-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "022131452",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4812/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Starodębowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Wrocław",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Wrocław",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8952021232",
          "datapowstania": "2013-05-07",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-05-07",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-10-09",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Wrocław-Psie Pole",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "02213145200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0986745",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2013-05-07",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "049",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Wrocław",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "20926",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000461219",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0986745",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "51251",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"J-MEDIC\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2013-05-13",
          "adsiedznumernieruchomosci": "54",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:27.572214Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:27.572214Z"
    },
    {
      "pk": 4550,
      "name": "\"J.J.S. Kołecki\" Spółka Jawna",
      "slug": "jjs-kolecki-spolka-jawna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/pielęgniarstwo geriatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna"
      ],
      "jst": "3262011",
      "email": "zdrowienadmorzem@poczta.onet.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/jjs-kolecki-spolka-jawna",
      "regon": "812614481",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4550/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 3 Maja",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Szczecin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Szczecin",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8522389917",
          "datapowstania": "2003-06-01",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-11-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Szczecin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "81261448100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0977976",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Szczecin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11937",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "62",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000485428",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0977976",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "70215",
          "nazwaskrocona": "\"J.J.S. KOŁECKI",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "J.J.S. KOŁECKI SPÓŁKA JAWNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "25/27",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:56:43.703487Z",
      "modified": "2019-09-27T14:56:43.703487Z"
    },
    {
      "pk": 4861,
      "name": "\"JST\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "jst-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/gastroenterologia dziecięca",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2464011",
      "email": "sekretariat@cm-klara.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/jst-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "240845266",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4861/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Wały Dwernickiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Częstochowa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Częstochowa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "2050001528",
          "datapowstania": "2007-11-27",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2007-11-28",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-11-29",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Częstochowa",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "24084526600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "227",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071150010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0930868",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2008-03-08",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Częstochowa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "2012-06-01",
          "adsiedzulica_symbol": "27746",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000293729",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0930868",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "42202",
          "nazwaskrocona": "\"JST\" SP.Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"JST\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "43/45",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:08.394982Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:08.394982Z"
    },
    {
      "pk": 4846,
      "name": "\"KALMEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "kalmedica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "3061011",
      "email": "sekretariat@kalmedica.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/kalmedica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "301934304",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4846/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Częstochowska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Kalisz",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Kalisz",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6182139042",
          "datapowstania": "2011-10-11",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-10-14",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-19",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Kalisz",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "30193430400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "226",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0936569",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-10-11",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kalisz",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03458",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000399318",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0936569",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "62800",
          "nazwaskrocona": "KALMEDICA SP.Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"KALMEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2011-10-13",
          "adsiedznumernieruchomosci": "71-75",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:57.589301Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:57.589301Z"
    },
    {
      "pk": 4192,
      "name": "\"KAŚMIN\" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "kasmin-dom-seniora-spolka-z-ograniczona-odpowiedzi",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna"
      ],
      "jst": "1412132",
      "email": "biuro@kasmin.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/kasmin-dom-seniora-spolka-z-ograniczona-odpowiedzi",
      "regon": "710444492",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4192/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "7992123",
          "adsiedzulica_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Siennica",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "miński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8221517295",
          "datapowstania": "1996-12-02",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2019-03-04",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-03-07",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Siennica",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "71044449200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "BIURO@KASMIN.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0687273",
          "numertelefonu": "664419406",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1996-12-02",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "132",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Drożdżówka",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "12",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000774847",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0687037",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05332",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"KAŚMIN\" DOM SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "5A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:51:50.225387Z",
      "modified": "2019-09-27T14:51:50.225387Z"
    },
    {
      "pk": 4015,
      "name": "\"KLINIKA\" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "klinika-niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-spol",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "0614084",
      "email": "info@nzozklinika.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/klinika-niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-spol",
      "regon": "431160276",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4015/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 1-go Maja",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Nałęczów",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "puławski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7162344727",
          "datapowstania": "1999-08-23",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2005-06-09",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-12-30",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Nałęczów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "43116027600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "06",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBELSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "info@nzozklinika.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071430020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0956454",
          "numertelefonu": "815015888",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-08-24",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "084",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Nałęczów",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "30090",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "14",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000235946",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0956454",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "24150",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"KLINIKA\"- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "16",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:49:22.470919Z",
      "modified": "2019-09-27T14:49:22.470919Z"
    },
    {
      "pk": 7816,
      "name": "\"Komunikacja Autobusowa\" Sp. z o.o.",
      "slug": "komunikacja-autobusowa-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3263011",
      "email": "sekretariat@ka.swinoujscie.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/komunikacja-autobusowa-sp-z-oo",
      "regon": "320024091",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7816/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "32002409100000",
          "nip": "8551531803",
          "nazwa": "\"KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000234039",
          "datapowstania": "2005-03-14",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2005-03-14",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-16",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "72600",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0979722",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0979722",
          "adsiedzulica_symbol": "08114",
          "adsiedznumernieruchomosci": "33a",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "Świnoujście",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Świnoujście",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Świnoujście",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Świnoujście",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Karsiborska",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2005-05-11"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:34:55.669863Z",
      "modified": "2021-01-18T18:34:55.669863Z"
    },
    {
      "pk": 7218,
      "name": "\"KOMWAD\" Spółka z o.o.",
      "slug": "komwad-spolka-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "1218094",
      "email": "sekretariat@komwad.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/komwad-spolka-z-oo",
      "regon": "070462140",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7218/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "07046214000000",
          "nip": "5511001109",
          "nazwa": "KOMWAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000224696",
          "datapowstania": "1994-09-14",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1994-09-14",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-04",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "12",
          "adsiedzpowiat_symbol": "18",
          "adsiedzgmina_symbol": "094",
          "adsiedzkodpocztowy": "34100",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0926921",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0926921",
          "adsiedzulica_symbol": "13861",
          "adsiedznumernieruchomosci": "58",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAŁOPOLSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "wadowicki",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Wadowice",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Wadowice",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Wadowice",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Nadbrzeżna",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "234",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071350020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-12-23"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:20:08.541053Z",
      "modified": "2021-01-18T18:20:08.541053Z"
    },
    {
      "pk": 6925,
      "name": "\"KORPEC\" ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O.",
      "slug": "korpec-energetyka-cieplna-spolka-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2808044",
      "email": "korpec@korsze.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/korpec-energetyka-cieplna-spolka-z-oo",
      "regon": "510051712",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/6925/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "51005171200000",
          "nip": "7420000163",
          "nazwa": "\"KORPEC\" ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000121838",
          "datapowstania": "1993-01-20",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1993-01-20",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2021-01-04",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "28",
          "adsiedzpowiat_symbol": "08",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adsiedzkodpocztowy": "11430",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0964726",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0964726",
          "adsiedzulica_symbol": "24687",
          "adsiedznumernieruchomosci": "19A",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "0897540081",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "0897540081",
          "adresemail": "KORPEC@KORSZE.PL",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WARMIŃSKO-MAZURSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kętrzyński",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Korsze",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Korsze",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Korsze",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Wolności",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071510010",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-07-05"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:12:58.685132Z",
      "modified": "2021-01-18T18:12:58.685132Z"
    },
    {
      "pk": 4814,
      "name": "\"KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "kutnowski-szpital-samorzadowy-spolka-z-ograniczona",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/104",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/mikrobiologia",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna"
      ],
      "jst": "1002011",
      "email": "nzoz.kss@szpital.kutno.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/kutnowski-szpital-samorzadowy-spolka-z-ograniczona",
      "regon": "100974785",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4814/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Kościuszki",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Kutno",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kutnowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7752631681",
          "datapowstania": "2010-10-07",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2010-10-07",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-05-24",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Kutno",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "10097478500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0969103",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2010-10-07",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kutno",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "09572",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "02",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000367372",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0969103",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "99300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2010-10-20",
          "adsiedznumernieruchomosci": "52",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:29.014817Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:29.014817Z"
    },
    {
      "pk": 4315,
      "name": "\"LAGUNA MEDICAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "laguna-medical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "2262011",
      "email": "magdalena.kosik@lagunamedical.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/laguna-medical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "regon": "191987392",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4315/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "587198286",
          "adsiedzulica_nazwa": "pl. Kaszubski",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Gdynia",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Gdynia",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9570830200",
          "datapowstania": "2000-03-10",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-06-04",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-05-17",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Gdynia",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "19198739200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "administracja@lagunamedical.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071190040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0934100",
          "numertelefonu": "587198286",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-03-10",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Gdynia",
          "adresstronyinternetowej": "www.lagunamedical.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "08185",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "62",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000115761",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0934100",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "81350",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"LAGUNA MEDICAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:30.492697Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:30.492697Z"
    },
    {
      "pk": 4679,
      "name": "\"LEKARZE UROLODZY - MAREK ROŻNIECKI I PARTNERZY\" SPÓŁKA PARTNERSKA",
      "slug": "lekarze-urolodzy-marek-rozniecki-i-partnerzy-spolk",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1003024",
      "email": "mkub@go2.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/lekarze-urolodzy-marek-rozniecki-i-partnerzy-spolk",
      "regon": "731654589",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4679/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 9 Maja",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Łask",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "115",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "łaski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8311562827",
          "datapowstania": "2004-10-22",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-10-22",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-07-07",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Łask",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI PARTNERSKIE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "73165458900000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0976296",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2005-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "024",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Łask",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11941",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "03",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000220031",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0976296",
          "adsiedznumerlokalu": "8",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "98100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"LEKARZE UROLODZY - MAREK ROŻNIECKI I PARTNERZY\" SPÓŁKA PARTNERSKA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "46",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:38.145639Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:38.145639Z"
    },
    {
      "pk": 4331,
      "name": "\"ŁUBINOWA\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa",
      "slug": "lubinowa-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-s",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa"
      ],
      "jst": "2469011",
      "email": "szpital@narodziny.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/lubinowa-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-s",
      "regon": "276881363",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4331/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0322025521",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Łubinowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Katowice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "120",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Katowice",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6442998748",
          "datapowstania": "2000-07-19",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2010-07-01",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-04-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Katowice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27688136300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "224",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0937474",
          "numertelefonu": "0322570369",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Katowice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "5",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11719",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "69",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000358496",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0937474",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "40647",
          "nazwaskrocona": "\"ŁUBINOWA\" SP. Z O.O. SP.K.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ŁUBINOWA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "3",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:43.570780Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:43.570780Z"
    },
    {
      "pk": 4739,
      "name": "\"Maltanka\" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "maltanka-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/pielęgniarstwo chirurgiczne",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna"
      ],
      "jst": "2607011",
      "email": "info@maltanka.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/maltanka-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "260229215",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4739/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Marii Dąbrowskiej",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Ostrowiec Świętokrzyski",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "ostrowiecki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6612311160",
          "datapowstania": "2007-10-09",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2007-10-09",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-11-16",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ostrowiec Świętokrzyski",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "26022921500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "26",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚWIĘTOKRZYSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071290010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0947308",
          "numertelefonu": "0412477070",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2008-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Ostrowiec Świętokrzyski",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03691",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "07",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000289160",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0947308",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "27400",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MALTANKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "48",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:30.652077Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:30.652077Z"
    },
    {
      "pk": 6980,
      "name": "\"Marina Wapnica\" sp. z o.o.",
      "slug": "marina-wapnica-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3207044",
      "email": "marina.wapnica@miedzyzdroje.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/marina-wapnica-sp-z-oo",
      "regon": "321394690",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/6980/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "32139469000000",
          "nip": "9860239656",
          "nazwa": "MARINA MIĘDZYZDROJE - WAPNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000466291",
          "datapowstania": "2013-06-17",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2013-06-17",
          "datawpisudoregon": "2013-07-03",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-11-20",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "adsiedzpowiat_symbol": "07",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adsiedzkodpocztowy": "72500",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0979248",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0979248",
          "adsiedzulica_symbol": "02974",
          "adsiedznumernieruchomosci": "2",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kamieński",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Cicha",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-06-17"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:14:18.644085Z",
      "modified": "2021-01-18T18:14:18.644085Z"
    },
    {
      "pk": 4309,
      "name": "\"MAWIKO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "mawiko-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/psychiatria"
      ],
      "jst": "2202011",
      "email": "mawiko2@wp.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/mawiko-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "192102540",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4309/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Leśna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Chojnice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "chojnicki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5911533407",
          "datapowstania": "1998-03-12",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-03-24",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Chojnice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "19210254000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071190040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0928854",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-08-04",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Chojnice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10898",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "02",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000156391",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0928854",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "89600",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MAWIKO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:24.819461Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:24.819461Z"
    },
    {
      "pk": 4932,
      "name": "\"MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "mazowiecki-szpital-wojewodzki-drewnica-spolka-z-og",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją"
      ],
      "jst": "1434031",
      "email": "SEKRETARIAT@DREWNICA.PL",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/mazowiecki-szpital-wojewodzki-drewnica-spolka-z-og",
      "regon": "142256270",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4932/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Karola Rychlińskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Ząbki",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "wołomiński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "1251556511",
          "datapowstania": "2010-02-24",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2010-02-25",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-26",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ząbki",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14225627000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "SEKRETARIAT@DREWNICA.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0921958",
          "numertelefonu": "227816841",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2010-02-25",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "031",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Ząbki",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "50172",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "34",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000349207",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0921958",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05091",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2010-03-12",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:02:02.776887Z",
      "modified": "2019-09-27T15:02:02.776887Z"
    },
    {
      "pk": 4909,
      "name": "\"MEDFEMINA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
      "slug": "medfemina-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo neonatologiczne",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia"
      ],
      "jst": "0264039",
      "email": "szpital@medfemina.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medfemina-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-",
      "regon": "362067363",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4909/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Jerzego Kukuczki",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Wrocław",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "120",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Wrocław",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8992770431",
          "datapowstania": "2015-07-17",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2015-07-17",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-12-06",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Wrocław-Krzyki",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "36206736300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0986544",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2015-07-17",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "039",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Wrocław",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "1",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10356",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000567788",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0986544",
          "adsiedznumerlokalu": "8",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "50570",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDFEMINA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "datawpisudoregon": "2015-07-22",
          "adsiedznumernieruchomosci": "5",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:44.145007Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:44.145007Z"
    },
    {
      "pk": 4709,
      "name": "\"MEDI-PROF\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "medi-prof-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2808011",
      "email": "medi-prof@wp.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medi-prof-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "280127887",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4709/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Krótka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Kętrzyn",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kętrzyński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7422121669",
          "datapowstania": "2006-06-16",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2006-06-16",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-06-16",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Kętrzyn",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "28012788700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "28",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WARMIŃSKO-MAZURSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071510010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0964710",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2006-06-30",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Kętrzyn",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10009",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "08",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000258876",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0964710",
          "adsiedznumerlokalu": "111",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "11400",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDI-PROF\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "4",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:02.018972Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:02.018972Z"
    },
    {
      "pk": 4042,
      "name": "\"MEDICAL MAGNUS\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "medical-magnus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo pediatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1061049",
      "email": "biuro@mmcenter.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medical-magnus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialno",
      "regon": "001322220",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4042/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0426360555",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Mikołaja Kopernika",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Łódź",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Łódź",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7310006963",
          "datapowstania": "1988-11-03",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-06-24",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-08-10",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Łódź-Polesie",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "00132222000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "BIURO@MMCENTER.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0958269",
          "numertelefonu": "0422531906",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1988-11-03",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "049",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Łódź",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.MAGNUSCLINIC.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "09282",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000165347",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0958269",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "90552",
          "nazwaskrocona": "MEDICAL MAGNUS SP.Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDICAL MAGNUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "38",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:49:44.679377Z",
      "modified": "2019-09-27T14:49:44.679377Z"
    },
    {
      "pk": 4190,
      "name": "\"MEDICON\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "medicon-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "1463011",
      "email": "MEDICON@MEDICON.COM.PL",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medicon-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "672716270",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4190/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "048048367151",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Jurija Gagarina",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Radom",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Radom",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7962426065",
          "datapowstania": "2000-12-06",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-03-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-03",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Radom",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "67271627000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "MEDICON@MEDICON.COM.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0972750",
          "numertelefonu": "0483671510",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Radom",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.MEDICON.COM.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "05239",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000102910",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0972750",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "26600",
          "nazwaskrocona": "MEDICON SP.Z O.O.,RADOM",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDICON\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:51:48.414338Z",
      "modified": "2019-09-27T14:51:48.414338Z"
    },
    {
      "pk": 4529,
      "name": "\"MEDICUS BONUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "medicus-bonus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "3064029",
      "email": "biuro@medicus-bonus.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medicus-bonus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "regon": "639808517",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4529/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "616635212",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Grochowska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Poznań",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Poznań",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9721002726",
          "datapowstania": "2000-09-15",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-02-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-03",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Poznań-Grunwald",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "63980851700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0969416",
          "numertelefonu": "616635211",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-09-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "029",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Poznań",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "06137",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000196614",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0969416",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "60277",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDICUS BONUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "9",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:56:27.848490Z",
      "modified": "2019-09-27T14:56:27.848490Z"
    },
    {
      "pk": 4316,
      "name": "\"MEDISON\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "medison-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/pielęgniarstwo geriatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo psychiatryczne",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "3261011",
      "email": "medison@op.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medison-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "771568427",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4316/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Zwycięstwa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Koszalin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Koszalin",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8392830662",
          "datapowstania": "2000-10-11",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-05-21",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-11-09",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Koszalin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "77156842700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071330010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0949448",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-10-11",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Koszalin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "10",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "26326",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000162320",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0949448",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "75601",
          "nazwaskrocona": "MEDISON-SPZOO",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDISON\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "119",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:31.128215Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:31.128215Z"
    },
    {
      "pk": 3968,
      "name": "\"Medycyna Specjalistyczna\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "medycyna-specjalistyczna-spolka-z-ograniczona-odpo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/położnictwo rodzinne",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0461011",
      "email": "przychodnia@przybelmie.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medycyna-specjalistyczna-spolka-z-ograniczona-odpo",
      "regon": "092965250",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3968/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Łochowska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Bydgoszcz",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Bydgoszcz",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9671123929",
          "datapowstania": "2001-08-17",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-08-17",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-16",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Bydgoszcz",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "09296525000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "04",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "KUJAWSKO-POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071090010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0928363",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-09-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Bydgoszcz",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "5",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11639",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000036026",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0928363",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "85372",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "69",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:48:38.920353Z",
      "modified": "2019-09-27T14:48:38.920353Z"
    },
    {
      "pk": 4019,
      "name": "\"MEDYCZNE CENTRUM NAŁĘCZÓW\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "medyczne-centrum-naleczow-spolka-z-ograniczona-odp",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa"
      ],
      "jst": "0663011",
      "email": "kontakt@kuczynski.org",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medyczne-centrum-naleczow-spolka-z-ograniczona-odp",
      "regon": "432225871",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4019/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Dra Kazimierza Jaczewskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Lublin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Lublin",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7141772027",
          "datapowstania": "2000-11-06",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-09-19",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-28",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Lublin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "43222587100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "06",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBELSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071430020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0954700",
          "numertelefonu": "0817184479",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-02-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Lublin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "51076",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000173988",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0954700",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "20950",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDYCZNE CENTRUM NAŁĘCZÓW\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "2",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:49:26.767356Z",
      "modified": "2019-09-27T14:49:26.767356Z"
    },
    {
      "pk": 4902,
      "name": "\"MEDYCZNE CENTRUM ZABIEGOWO REHABILITACYJNE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "medyczne-centrum-zabiegowo-rehabilitacyjne-spolka-",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna"
      ],
      "jst": "1408022",
      "email": "kontakt@novumed.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/medyczne-centrum-zabiegowo-rehabilitacyjne-spolka-",
      "regon": "146767056",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4902/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Wenecka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Chotomów",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "legionowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5361914066",
          "datapowstania": "2013-07-08",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-07-08",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-21",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Jabłonna",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14676705600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0002973",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2013-07-08",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "022",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Jabłonna",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "23862",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "08",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000468559",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0003004",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05110",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MEDYCZNE CENTRUM ZABIEGOWO REHABILITACYJNE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2013-07-15",
          "adsiedznumernieruchomosci": "18",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:39.033844Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:39.033844Z"
    },
    {
      "pk": 3909,
      "name": "\"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA AKCYJNA",
      "slug": "miedziowe-centrum-zdrowia-spolka-akcyjna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0211011",
      "email": "mcz@mcz.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/miedziowe-centrum-zdrowia-spolka-akcyjna",
      "regon": "390360673",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3909/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "768460100",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Lubin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "116",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "lubiński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6921009016",
          "datapowstania": "1995-09-25",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-10-02",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-31",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Lubin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "39036067300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0954142",
          "numertelefonu": "768460300",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1995-09-25",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Lubin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "20068",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "11",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000049529",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0954142",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "59301",
          "nazwaskrocona": "MCZ S.A.,LUBIN",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA AKCYJNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "66",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:47:47.902794Z",
      "modified": "2019-09-27T14:47:47.902794Z"
    },
    {
      "pk": 6260,
      "name": "\"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "miejski-zaklad-gospodarki-komunalnej-spolka-z-ogra",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "0206011",
      "email": "SEKRETARIAT@MZGK-KARPACZ.PL",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/miejski-zaklad-gospodarki-komunalnej-spolka-z-ogra",
      "regon": "022269127",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/6260/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "02226912700000",
          "nip": "6112732094",
          "nazwa": "\"MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000480921",
          "datapowstania": "2013-10-14",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2013-10-14",
          "datawpisudoregon": "2013-10-18",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2021-01-01",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "adsiedzpowiat_symbol": "06",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "58540",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0936032",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0936032",
          "adsiedzulica_symbol": "14642",
          "adsiedznumernieruchomosci": "2A",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "757619217",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "757619431",
          "adresemail": "SEKRETARIAT@MZGK-KARPACZ.PL",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "karkonoski",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Karpacz",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Karpacz",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Karpacz",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Obrońców Pokoju",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-10-14"
        }
      },
      "created": "2021-01-14T19:58:48.897056Z",
      "modified": "2021-01-18T17:58:18.575074Z"
    },
    {
      "pk": 7019,
      "name": "\"Miejskie Wodociągi i Kanalizacja\" Spółka z o.o.",
      "slug": "miejskie-wodociagi-i-kanalizacja-spolka-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2811044",
      "email": "sekretariatmwik@gmail.com",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/miejskie-wodociagi-i-kanalizacja-spolka-z-oo",
      "regon": "510563027",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7019/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "51056302700000",
          "nip": "7450000707",
          "nazwa": "\" MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000124125",
          "datapowstania": "1992-08-20",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1992-08-20",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-12-01",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "28",
          "adsiedzpowiat_symbol": "11",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adsiedzkodpocztowy": "13100",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0964904",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0964904",
          "adsiedzulica_symbol": "08828",
          "adsiedznumernieruchomosci": "17 C",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "896252705",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "896252630",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WARMIŃSKO-MAZURSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "nidzicki",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Nidzica",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Nidzica",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Nidzica",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Kolejowa",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071510010",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-07-23"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:15:24.012904Z",
      "modified": "2021-01-18T18:15:24.012904Z"
    },
    {
      "pk": 3945,
      "name": "\"MIKULICZ\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "mikulicz-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "0219021",
      "email": "swiebodzice@emc-sa.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/mikulicz-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "891508607",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3945/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Świebodzice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "świdnicki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8842498275",
          "datapowstania": "2003-10-29",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-02-19",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-05-21",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Świebodzice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "89150860700000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0984663",
          "numertelefonu": "746419105",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2004-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "021",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Świebodzice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "5",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "20068",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "19",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000195850",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0984663",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "58160",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"MIKULICZ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "3-7",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:48:16.048078Z",
      "modified": "2019-09-27T14:48:16.048078Z"
    },
    {
      "pk": 4424,
      "name": "\"NEFROLUX\" Lucjan Sobieraj,Wojciech Kamiński Spółka jawna",
      "slug": "nefrolux-lucjan-sobierajwojciech-kaminski-spolka-j",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo geriatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki paliatywnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo zachowawcze",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2474011",
      "email": "sekretariat@nefrolux.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/nefrolux-lucjan-sobierajwojciech-kaminski-spolka-j",
      "regon": "278288066",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4424/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "327659888",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Szpitalna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Siemianowice Śląskie",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Siemianowice Śląskie",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6431669484",
          "datapowstania": "2004-08-19",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2008-04-28",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-14",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Siemianowice Śląskie",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27828806600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0943150",
          "numertelefonu": "327659888",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2004-08-19",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Siemianowice Śląskie",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "15",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "22073",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "74",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000304551",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0943150",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "41100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"NEFROLUX\" LUCJAN SOBIERAJ,WOJCIECH KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "6",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:55:03.292053Z",
      "modified": "2019-09-27T14:55:03.292053Z"
    },
    {
      "pk": 4121,
      "name": "\"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM. ŚW. ELŻBIETY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ",
      "slug": "niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-szpital-polo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa"
      ],
      "jst": "1216145",
      "email": "biuro@sw-elzbieta.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-szpital-polo",
      "regon": "851816151",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4121/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Olszyny",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "tarnowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9930233140",
          "datapowstania": "2000-08-18",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-03-08",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-12-17",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Zakliczyn",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "85181615100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "12",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAŁOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "SYNDYK.AN.@WP.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071350020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0836052",
          "numertelefonu": "506732142",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "145",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Roztoka",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "16",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000198538",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0837011",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "32831",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM. ŚW. ELŻBIETY\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "55",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:50:47.506032Z",
      "modified": "2019-09-27T14:50:47.506032Z"
    },
    {
      "pk": 6981,
      "name": "\"Nowe Centrum\" sp. z o.o.",
      "slug": "nowe-centrum-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "3207044",
      "email": "biuro@nc-miedzyzdroje.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/nowe-centrum-sp-z-oo",
      "regon": "320962978",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/6981/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "32096297800000",
          "nip": "9860233197",
          "nazwa": "NOWE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000378351",
          "datapowstania": "2011-02-15",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-02-15",
          "datawpisudoregon": "2011-02-24",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-10-02",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "adsiedzpowiat_symbol": "07",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adsiedzkodpocztowy": "72500",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0979248",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0979248",
          "adsiedzulica_symbol": "14203",
          "adsiedznumernieruchomosci": "10A",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "kamieński",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Międzyzdroje",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Niepodległości",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071810020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-02-15"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:14:19.972679Z",
      "modified": "2021-01-18T18:14:19.972679Z"
    },
    {
      "pk": 4940,
      "name": "\"NZOZ MED-LASER BORZĘCKI SPÓŁKA JAWNA\"",
      "slug": "nzoz-med-laser-borzecki-spolka-jawna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna"
      ],
      "jst": "0663011",
      "email": "medlaser@poczta.onet.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/nzoz-med-laser-borzecki-spolka-jawna",
      "regon": "368304918",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4940/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Młyńska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Lublin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Lublin",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9462673353",
          "datapowstania": "2017-09-20",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2017-09-20",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-04-27",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Lublin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "36830491800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "06",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBELSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071430020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0954700",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2017-09-20",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Lublin",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "13132",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000695893",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0954700",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "20406",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"NZOZ MED-LASER BORZĘCKI SPÓŁKA JAWNA\"",
          "datawpisudoregon": "2017-09-20",
          "adsiedznumernieruchomosci": "14A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:02:08.517217Z",
      "modified": "2019-09-27T15:02:08.517217Z"
    },
    {
      "pk": 4678,
      "name": "\"OKO-TEST\" DOROŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA",
      "slug": "oko-test-dorozynski-spolka-jawna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1212055",
      "email": "oko.test@poczta.fm",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/oko-test-dorozynski-spolka-jawna",
      "regon": "356873761",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4678/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Orzechówka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Olkusz",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "118",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "olkuski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6372031460",
          "datapowstania": "2004-09-24",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-09-24",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-01-17",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Olkusz",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI JAWNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "35687376100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "12",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAŁOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "oko.test@poczta.fm",
          "organrejestrowy_symbol": "071350020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0941777",
          "numertelefonu": "0326432585",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2004-10-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "055",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Sieniczno",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "31223",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "12",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000218131",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0218160",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "32300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"OKO-TEST\" DOROŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "36",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:37.339869Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:37.339869Z"
    },
    {
      "pk": 4477,
      "name": "\"OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ \"",
      "slug": "olmedica-w-olecku-spolka-z-ograniczona-odpowiedzia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/immunologia kliniczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2813044",
      "email": "olmedica@olmedica.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/olmedica-w-olecku-spolka-z-ograniczona-odpowiedzia",
      "regon": "519558690",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4477/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Gołdapska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Olecko",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "olecki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8471488956",
          "datapowstania": "2003-06-17",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-06-17",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-06",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Olecko",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "51955869000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "28",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WARMIŃSKO-MAZURSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071510010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0977798",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2003-07-04",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Olecko",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "05759",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "13",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000164875",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0977798",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "19400",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ \"",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:55:44.295772Z",
      "modified": "2019-09-27T14:55:44.295772Z"
    },
    {
      "pk": 4764,
      "name": "\"OLMEDICAL\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "olmedical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/genetyka kliniczna",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2464011",
      "email": "olmedical@olmed.eu",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/olmedical-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "241118433",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4764/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "343611692",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Krynicka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Częstochowa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Częstochowa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9492106446",
          "datapowstania": "2009-02-13",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-02-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-04-11",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Częstochowa",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "24111843300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071150010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0930868",
          "numertelefonu": "343611692",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-03-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Częstochowa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10062",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "64",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000323377",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0930868",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "42221",
          "nazwaskrocona": "OLMEDICAL SP.Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"OLMEDICAL\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1/3",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:53.578939Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:53.578939Z"
    },
    {
      "pk": 4863,
      "name": "\"ONV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\"",
      "slug": "onv-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna"
      ],
      "jst": "1401042",
      "email": "tomasz.grzybowski.onv@onet.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/onv-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "280041915",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4863/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Stara Błotnica",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "białobrzeski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7393503930",
          "datapowstania": "2005-08-08",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2005-07-28",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-10-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Stara Błotnica",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "28004191500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0638286",
          "numertelefonu": "604289217",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2005-09-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "042",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Stary Gózd",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "01",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000238544",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0638352",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "26806",
          "nazwaskrocona": "\"ONV SP. Z O.O.\"",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ONV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\"",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "35",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:01:09.921509Z",
      "modified": "2019-09-27T15:01:09.921509Z"
    },
    {
      "pk": 4826,
      "name": "\"ORT-MEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "ort-medica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "3017011",
      "email": "katfil1@o2.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/ort-medica-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "301095298",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4826/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Brzozowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Ostrów Wielkopolski",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "ostrowski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6222706264",
          "datapowstania": "2009-05-11",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-05-12",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-10-02",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ostrów Wielkopolski",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "30109529800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0937132",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2009-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Ostrów Wielkopolski",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "02276",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "17",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000329263",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0937132",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "63400",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ORT-MEDICA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2009-05-18",
          "adsiedznumernieruchomosci": "7",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:39.479996Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:39.479996Z"
    },
    {
      "pk": 4306,
      "name": "\"ORTOPEDIA\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "ortopedia-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu"
      ],
      "jst": "2261011",
      "email": "zdzislaw@malkowski.biz",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/ortopedia-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "191856046",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4306/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Kartuska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Gdańsk",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Gdańsk",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5832639146",
          "datapowstania": "1999-09-03",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-10-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-22",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Gdańsk",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "19185604600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071190030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0933016",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-09-03",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Gdańsk",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "08124",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000220578",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0933016",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "80126",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"ORTOPEDIA\" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "280",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:21.675487Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:21.675487Z"
    },
    {
      "pk": 4563,
      "name": "\"Patronka\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "patronka-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/psychiatria"
      ],
      "jst": "3215011",
      "email": "kontakt@patronka.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/patronka-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "331282841",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4563/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Lelewela",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Szczecinek",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "szczecinecki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6731717454",
          "datapowstania": "2001-09-06",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-09-07",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-02",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Szczecinek",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "33128284100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "32",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ZACHODNIOPOMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071330010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0950262",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2002-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Szczecinek",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "6",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "10790",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "15",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000041774",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0950262",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "78400",
          "nazwaskrocona": "\"PATRONKA\" SP. Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PATRONKA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "15",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:56:53.857032Z",
      "modified": "2019-09-27T14:56:53.857032Z"
    },
    {
      "pk": 4189,
      "name": "\"PJ-MED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "pj-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "1465068",
      "email": "biuro@pjmed.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pj-med-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "017451991",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4189/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Juliana Ursyna Niemcewicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5262590755",
          "datapowstania": "2002-01-16",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-01-16",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-05-28",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ochota",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01745199100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010050",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0918643",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2002-02-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "068",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "5",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "14177",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000082119",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0918643",
          "adsiedznumerlokalu": "43",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "02022",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PJ-MED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "7/9",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:51:47.631120Z",
      "modified": "2019-09-27T14:51:47.631120Z"
    },
    {
      "pk": 4737,
      "name": "\"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "pleszewskie-centrum-medyczne-w-pleszewie-spolka-z-",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/mikrobiologia lekarska",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/onkologia i hematologia dziecięca",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "3020064",
      "email": "zozpleszew@send.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pleszewskie-centrum-medyczne-w-pleszewie-spolka-z-",
      "regon": "300770088",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4737/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Poznańska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Pleszew",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "pleszewski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6080074563",
          "datapowstania": "2008-02-15",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2008-04-04",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-02-27",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Pleszew",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "30077008800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "30",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WIELKOPOLSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071630040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0937280",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2008-05-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "064",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Pleszew",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "17394",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "20",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000303091",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0937280",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "63300",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "125A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:28.828169Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:28.828169Z"
    },
    {
      "pk": 4833,
      "name": "\"PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "poddebickie-centrum-zdrowia-spolka-z-ograniczona-o",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/hipertensjologia",
        "szpitale/kardiochirurgia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/mikrobiologia lekarska",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1011034",
      "email": "sekretariat@nzozpcz.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/poddebickie-centrum-zdrowia-spolka-z-ograniczona-o",
      "regon": "101075971",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4833/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Mickiewicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Poddębice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "poddębicki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8281409238",
          "datapowstania": "2011-04-27",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2011-04-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-04",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Poddębice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "10107597100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0976400",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2011-07-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "034",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Poddębice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "12734",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "11",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000384815",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0976400",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "99200",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2011-05-11",
          "adsiedznumernieruchomosci": "16",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:46.144845Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:46.144845Z"
    },
    {
      "pk": 4384,
      "name": "\"POLIS CLINIC\" PRYWATNA OPIEKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "polis-clinic-prywatna-opieka-lekarska-specjalistyc",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2469011",
      "email": "polisclinic@gmail.com",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/polis-clinic-prywatna-opieka-lekarska-specjalistyc",
      "regon": "271692143",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4384/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. 1 Maja",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Katowice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Katowice",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9540001195",
          "datapowstania": "1993-03-18",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-01-30",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-07-24",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Katowice",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27169214300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0937474",
          "numertelefonu": "0322555118",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1993-03-18",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Katowice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "11926",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "69",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000190035",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0937474",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "40240",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"POLIS CLINIC\" PRYWATNA OPIEKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "88A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:54:29.109037Z",
      "modified": "2019-09-27T14:54:29.109037Z"
    },
    {
      "pk": 4779,
      "name": "\"POMORSKIE CENTRA KARDIOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA",
      "slug": "pomorskie-centra-kardiologiczne-spolka-z-ograniczo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "2261011",
      "email": "pomorskie@centra-kardiologiczne.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pomorskie-centra-kardiologiczne-spolka-z-ograniczo",
      "regon": "141160361",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4779/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Piekarnicza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Gdańsk",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "121",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Gdańsk",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5252416151",
          "datapowstania": "2007-10-16",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2012-01-20",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-19",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Gdańsk",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14116036100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "225",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071190030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0933016",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2007-10-22",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Gdańsk",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "16110",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000408637",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0933016",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "80126",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"POMORSKIE CENTRA KARDIOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ\" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "12",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:04.516177Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:04.516177Z"
    },
    {
      "pk": 4795,
      "name": "\"POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "powiatowe-centrum-zdrowia-spolka-z-ograniczona-o-7",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/transfuzjologia kliniczna",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0806024",
      "email": "sekretariat@szpital-drezdenko.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/powiatowe-centrum-zdrowia-spolka-z-ograniczona-o-7",
      "regon": "080396330",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4795/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "957620218",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Piłsudskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Drezdenko",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "strzelecko-drezdenecki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "2810069579",
          "datapowstania": "2009-12-22",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2009-12-22",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-28",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Drezdenko",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "08039633000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "08",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBUSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071970010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0935400",
          "numertelefonu": "957620510",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2010-01-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "024",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Drezdenko",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "16252",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "06",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000345177",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0935400",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "66530",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2010-01-13",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:15.880642Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:15.880642Z"
    },
    {
      "pk": 4194,
      "name": "\"PRIMO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "primo-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna nuklearna",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/medycyna transportu",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo chirurgiczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo pediatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia dziecięca",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/surdologopedia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1417021",
      "email": "rcz@rcz.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/primo-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "016267653",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4194/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Grunwaldzka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Otwock",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "otwocki",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5321726683",
          "datapowstania": "2000-02-29",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-09-17",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-01-15",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Otwock",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01626765300000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010060",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0921237",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-03-30",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "021",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Otwock",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "06260",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "17",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000131106",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0921237",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "05402",
          "nazwaskrocona": "x",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PRIMO\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "13",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:51:51.393788Z",
      "modified": "2019-09-27T14:51:51.393788Z"
    },
    {
      "pk": 4330,
      "name": "\"PRIMUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "primus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/chirurgia stomatologiczna",
        "szpitale/chirurgia szczękowo-twarzowa",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortodoncja",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki paliatywnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo położnicze",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania",
        "szpitale/pielęgniarstwo zachowawcze",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/protetyka stomatologiczna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/surdologopedia",
        "szpitale/urologia"
      ],
      "jst": "2401075",
      "email": "halinafraczek@nzozprimus.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/primus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "360443490",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4330/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Szkolna",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Brudzowice",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "będziński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6252452940",
          "datapowstania": "2015-01-02",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2015-01-02",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-20",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Siewierz",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "36044349000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071150010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0221327",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2015-01-02",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "075",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Brudzowice",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "21970",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "01",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000537508",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0221327",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "42470",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PRIMUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "2015-01-05",
          "adsiedznumernieruchomosci": "12",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:42.241224Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:42.241224Z"
    },
    {
      "pk": 4464,
      "name": "\"Pro-Medica\" w Ełku Sp. z o. o.",
      "slug": "pro-medica-w-elku-spolka-z-ograniczona-odpowiedzia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne",
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/mikrobiologia",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologopedia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/patomorfologia",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/pielęgniarstwo neonatologiczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo opieki długoterminowej",
        "szpitale/pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla położnych",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "2805011",
      "email": "biuro-pm@elk.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pro-medica-w-elku-spolka-z-ograniczona-odpowiedzia",
      "regon": "510996861",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4464/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "51099686100000",
          "nip": "8481630309",
          "nazwa": "\"PRO-MEDICA\" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000026179",
          "datapowstania": "2000-08-02",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-10-01",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2021-01-14",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "28",
          "adsiedzpowiat_symbol": "05",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "19300",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0977670",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0977670",
          "adsiedzulica_symbol": "00708",
          "adsiedznumernieruchomosci": "24",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "WARMIŃSKO-MAZURSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "ełcki",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Ełk",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Ełk",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Ełk",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Baranki",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071510010",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-09-10"
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:55:32.541000Z",
      "modified": "2021-01-18T17:56:40.970636Z"
    },
    {
      "pk": 4695,
      "name": "\"Pro-Zdrowie\" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "pro-zdrowie-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/diabetologia"
      ],
      "jst": "1465108",
      "email": "rejestracja@oxymed.eu",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pro-zdrowie-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "regon": "140513811",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4695/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0226292295",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Solec",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7010020108",
          "datapowstania": "2006-03-10",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2006-03-10",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-07-05",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Śródmieście",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "14051381100000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "224",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0919810",
          "numertelefonu": "022600477484",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2006-06-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "108",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "20522",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000252466",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0919810",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "00403",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PRO-ZDROWIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "28",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:58:51.070313Z",
      "modified": "2019-09-27T14:58:51.070313Z"
    },
    {
      "pk": 4072,
      "name": "\"PULSMED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "pulsmed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/transplantologia kliniczna",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1061059",
      "email": "pulsmed@pulsmed.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/pulsmed-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "008068760",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4072/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0426333265",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Polskiej Organizacji Wojskowej",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Łódź",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Łódź",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7251833913",
          "datapowstania": "1989-06-28",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-05-09",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-07-19",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Łódź-Śródmieście",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "00806876000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "10",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŁÓDZKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "ksiegowosc@pulsmed.com.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071470010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0958430",
          "numertelefonu": "0426333275",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1989-06-28",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "059",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Łódź",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.PULSMED.COM.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "17049",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000111734",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0958430",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "90248",
          "nazwaskrocona": "PULSMED SP.Z O.O. Z.P.CHR.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"PULSMED\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "26",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:50:09.105542Z",
      "modified": "2019-09-27T14:50:09.105542Z"
    },
    {
      "pk": 4304,
      "name": "\"SALUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "salus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/choroby zakaźne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/mikrobiologia lekarska",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/neurologia dziecięca",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/periodontologia",
        "szpitale/pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki",
        "szpitale/pielęgniarstwo chirurgiczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo geriatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo operacyjne",
        "szpitale/pielęgniarstwo pediatryczne",
        "szpitale/pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej",
        "szpitale/pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek",
        "szpitale/pielęgniarstwo zachowawcze",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "2263011",
      "email": "kontakt@salus.com.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/salus-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia",
      "regon": "771478724",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4304/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "598489057",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Zielona",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Słupsk",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Słupsk",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "8392753401",
          "datapowstania": "2000-12-19",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2003-02-21",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-04-06",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Słupsk",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "77147872400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "22",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "31",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071190040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0977278",
          "numertelefonu": "598489000",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-12-19",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Słupsk",
          "adresstronyinternetowej": "www.klinikasalus.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "26081",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "63",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000152747",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0977278",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "76200",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SALUS\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:20.260478Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:20.260478Z"
    },
    {
      "pk": 4632,
      "name": "\"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI\" W JELENIEJ GÓRZE",
      "slug": "samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-s-9",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/psychiatria dzieci i młodzieży",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0261011",
      "email": "sekretariat@szpitalmsw.net",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/samodzielny-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-s-9",
      "regon": "230173142",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4632/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "756435741",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Cieplicka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Jelenia Góra",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "146",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. Jelenia Góra",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6112223286",
          "datapowstania": "1993-03-04",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-07-02",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-15",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "M. Jelenia Góra",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "139",
          "regon14": "23017314200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "111",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "SEKRETARIAT@SZPITALMSW.NET",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0935802",
          "numertelefonu": "756435700",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1993-03-04",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Jelenia Góra",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.SZPITALMSW.NET",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "6",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03027",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000011353",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0935802",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "58560",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI\" W JELENIEJ GÓRZE",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "69/71",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:57:56.122548Z",
      "modified": "2019-09-27T14:57:56.122548Z"
    },
    {
      "pk": 3937,
      "name": "\"SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "sanatoria-dolnoslaskie-spolka-z-ograniczona-odpowi",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna paliatywna",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/onkologia i hematologia dziecięca",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0221065",
      "email": "sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/sanatoria-dolnoslaskie-spolka-z-ograniczona-odpowi",
      "regon": "890314440",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3937/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "748458391",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Parkowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Sokołowsko",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "wałbrzyski",
          "organzalozycielski_symbol": "250020000",
          "nip": "8861010961",
          "datapowstania": "1995-07-17",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-09-13",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-09-26",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Mieroszów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "89031444000000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "30",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0853659",
          "numertelefonu": "748458240",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1995-08-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "065",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Sokołowsko",
          "adresstronyinternetowej": "www.sanatoria-dolnoslaskie.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "15710",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "21",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000128228",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0853659",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "58351",
          "nazwaskrocona": "SP.Z O.O.\"SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE\"",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "3",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:48:10.645165Z",
      "modified": "2019-09-27T14:48:10.645165Z"
    },
    {
      "pk": 4177,
      "name": "\"SENSOR CLINIQ\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa",
      "slug": "sensor-cliniq-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/angiologia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/kardiologia dziecięca",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1465188",
      "email": "szpital@sensorcliniq.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/sensor-cliniq-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnos",
      "regon": "015775962",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4177/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "22",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Kacza",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "120",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5272439646",
          "datapowstania": "2004-07-26",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-07-26",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-01-25",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Wola",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI KOMANDYTOWE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01577596200000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "224",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010040",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0919884",
          "numertelefonu": "22",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2004-08-01",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ",
          "adsiedzgmina_symbol": "188",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "07715",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "2",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000213638",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0919884",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "01013",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SENSOR CLINIQ\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "8",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:51:38.083872Z",
      "modified": "2019-09-27T14:51:38.083872Z"
    },
    {
      "pk": 4343,
      "name": "\"Silesia-Med\" Spółka Akcyjna",
      "slug": "silesia-med-spolka-akcyjna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia onkologiczna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/ginekologia onkologiczna",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/otorynolaryngologia dziecięca",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/seksuologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "2410032",
      "email": "chirlap@silesia-med.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/silesia-med-spolka-akcyjna",
      "regon": "273545989",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4343/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0322116000",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Zielonkówka",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Miedźna",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "116",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "pszczyński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "6381403576",
          "datapowstania": "1997-06-30",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-02-11",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-07-15",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Miedźna",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "27354598900000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "formawlasnosci_symbol": "215",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270030",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0217082",
          "numertelefonu": "0322116000",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1997-06-30",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "032",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Grzawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "30247",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "10",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000089118",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0217076",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "43227",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SILESIA-MED\" SPÓŁKA AKCYJNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "3",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:53:52.591473Z",
      "modified": "2019-09-27T14:53:52.591473Z"
    },
    {
      "pk": 3957,
      "name": "\"Solanki\" Uzdrowisko Inowrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
      "slug": "solanki-uzdrowisko-inowroclaw-spolka-z-ograniczona",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/balneologia i medycyna fizykalna",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/epidemiologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/fizjoterapia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna ratunkowa",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/promocja zdrowia i edukacja zdrowotna",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0407011",
      "email": "sekretariat@solanki.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/solanki-uzdrowisko-inowroclaw-spolka-z-ograniczona",
      "regon": "000288136",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/3957/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "523563233",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Solankowa",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Inowrocław",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "inowrocławski",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5560800750",
          "datapowstania": "1975-12-15",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-09-27",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2017-12-30",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Inowrocław",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "00028813600000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "04",
          "formawlasnosci_symbol": "225",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "KUJAWSKO-POMORSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ",
          "numerwewnetrznytelefonu": "251",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "secretariat@solanki.pl",
          "organrejestrowy_symbol": "071090010",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0928989",
          "numertelefonu": "523563100",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1975-12-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Inowrocław",
          "adresstronyinternetowej": "www.solanki.pl",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "20512",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "07",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000046531",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0928989",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "88100",
          "nazwaskrocona": "\"SOLANKI\" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SOLANKI\" UZDROWISKO INOWROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "77",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:48:26.269619Z",
      "modified": "2019-09-27T14:48:26.269619Z"
    },
    {
      "pk": 4055,
      "name": "\"SPECJALISTA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "specjalista-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/nefrologia",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychologia kliniczna",
        "szpitale/stomatologia zachowawcza z endodoncją",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/urologia dziecięca"
      ],
      "jst": "1465058",
      "email": "sekretariat@szpitalspecjalista.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/specjalista-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnosci",
      "regon": "472173284",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4055/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "0243557798",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Jarosława Dąbrowskiego",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "7752313774",
          "datapowstania": "1999-02-08",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2004-01-06",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2018-06-20",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Mokotów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "47217328400000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010050",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0918130",
          "numertelefonu": "0243557797",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "1999-02-08",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "058",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "2",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "03687",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000184321",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0918130",
          "adsiedznumerlokalu": "5",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "02561",
          "nazwaskrocona": "SPECJALISTA SP. Z O.O.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SPECJALISTA\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "40A",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:49:55.823394Z",
      "modified": "2019-09-27T14:49:55.823394Z"
    },
    {
      "pk": 4808,
      "name": "\"SPORT MEDICA\" SPÓŁKA AKCYJNA",
      "slug": "sport-medica-spolka-akcyjna",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/chirurgia dziecięca",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/chirurgia plastyczna",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/hematologia",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna sportowa",
        "szpitale/neurochirurgia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/okulistyka",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/otorynolaryngologia",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "1465058",
      "email": "cmc@carolina.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/sport-medica-spolka-akcyjna",
      "regon": "016291775",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4808/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Pory",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Warszawa",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "116",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "m. st. Warszawa",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "5213095056",
          "datapowstania": "2000-04-07",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2002-01-02",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-23",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Mokotów",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI AKCYJNE",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "01629177500000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "14",
          "formawlasnosci_symbol": "214",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "MAZOWIECKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071010050",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0918130",
          "numertelefonu": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2000-04-15",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "058",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Warszawa",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "4",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "17221",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "65",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000077247",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0918130",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "02757",
          "nazwaskrocona": "\"SPORT MEDICA\" S.A.",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"SPORT MEDICA\" SPÓŁKA AKCYJNA",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "78",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T15:00:24.929372Z",
      "modified": "2019-09-27T15:00:24.929372Z"
    },
    {
      "pk": 7560,
      "name": "\"Stadion Miejski\" Sp. z o.o.",
      "slug": "stadion-miejski-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2061011",
      "email": "spanek@stadion.bialystok.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/stadion-miejski-sp-z-oo",
      "regon": "200763186",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7560/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "20076318600000",
          "nip": "5423230046",
          "nazwa": "\"STADION MIEJSKI\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "\"STADION MIEJSKI\" SP. Z O.O.",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000452595",
          "datapowstania": "2013-02-18",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2013-02-18",
          "datawpisudoregon": "2013-02-20",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-11-05",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "20",
          "adsiedzpowiat_symbol": "61",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "15323",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0922410",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0922410",
          "adsiedzulica_symbol": "20254",
          "adsiedznumernieruchomosci": "1",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "",
          "adresemail": "",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "PODLASKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "Białystok",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Białystok",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Białystok",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Białystok",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Słoneczna",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071050010",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2013-02-25"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:27:55.277193Z",
      "modified": "2021-01-18T18:27:55.277193Z"
    },
    {
      "pk": 7710,
      "name": "\"STADION w Zabrzu\" Sp. z o.o.",
      "slug": "stadion-w-zabrzu-sp-z-oo",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "2478011",
      "email": "biuro@arena-zabrze.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/stadion-w-zabrzu-sp-z-oo",
      "regon": "240839828",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7710/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "24083982800000",
          "nip": "6482655523",
          "nazwa": "STADION W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000299960",
          "datapowstania": "2007-11-28",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2008-01-07",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-11-02",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "24",
          "adsiedzpowiat_symbol": "78",
          "adsiedzgmina_symbol": "011",
          "adsiedzkodpocztowy": "41800",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0945380",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0945380",
          "adsiedzulica_symbol": "18855",
          "adsiedznumernieruchomosci": "81",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "0322710860",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "0323733504",
          "adresemail": "stadion@stadion.zabrze.pl",
          "adresstronyinternetowej": "stadion.zabrze.pl",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "ŚLĄSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "Zabrze",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Zabrze",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Zabrze",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Zabrze",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Franklina Roosevelta",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071270020",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2008-02-25"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:32:22.177093Z",
      "modified": "2021-01-18T18:32:22.177093Z"
    },
    {
      "pk": 4732,
      "name": "\"STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
      "slug": "strzelinskie-centrum-medyczne-spolka-z-ograniczona",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "szpitale",
        "szpitale/",
        "szpitale/alergologia",
        "szpitale/anestezjologia i intensywna terapia",
        "szpitale/audiologia i foniatria",
        "szpitale/chirurgia naczyniowa",
        "szpitale/chirurgia ogólna",
        "szpitale/choroby płuc",
        "szpitale/choroby wewnętrzne",
        "szpitale/dermatologia i wenerologia",
        "szpitale/diabetologia",
        "szpitale/diagnostyka laboratoryjna",
        "szpitale/endokrynologia",
        "szpitale/farmakologia kliniczna",
        "szpitale/gastroenterologia",
        "szpitale/geriatria",
        "szpitale/kardiologia",
        "szpitale/medycyna pracy",
        "szpitale/medycyna rodzinna",
        "szpitale/neonatologia",
        "szpitale/neurologia",
        "szpitale/onkologia kliniczna",
        "szpitale/ortopedia i traumatologia narządu ruchu",
        "szpitale/pediatria",
        "szpitale/położnictwo i ginekologia",
        "szpitale/psychiatria",
        "szpitale/radiologia i diagnostyka obrazowa",
        "szpitale/rehabilitacja medyczna",
        "szpitale/reumatologia",
        "szpitale/urologia",
        "szpitale/zdrowie publiczne"
      ],
      "jst": "0217044",
      "email": "SEKRETARIAT@SZPITALSTRZELIN.PL",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/strzelinskie-centrum-medyczne-spolka-z-ograniczona",
      "regon": "020608708",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/4732/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "numerfaksu": "713920369",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Wrocławska",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Strzelin",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "strzeliński",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "nip": "9141535587",
          "datapowstania": "2007-08-06",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2007-12-03",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2019-08-13",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Strzelin",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "regon14": "02060870800000",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "02",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "DOLNOŚLĄSKIE",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adresemail": "SEKRETARIAT@SZPITALSTRZELIN.PL",
          "organrejestrowy_symbol": "071930020",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0987331",
          "numertelefonu": "713264845",
          "dataskresleniazregon": "",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2007-08-06",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "adsiedzgmina_symbol": "044",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Strzelin",
          "adresstronyinternetowej": "WWW.SZPITALSTRZELIN.PL",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "jednosteklokalnych": "3",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "adsiedzulica_symbol": "24806",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "adkornumerlokalu": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "adsiedzpowiat_symbol": "17",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000294023",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0987331",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "adsiedzkodpocztowy": "57100",
          "nazwaskrocona": "",
          "adresemail2": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "nazwa": "\"STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "datawpisudoregon": "",
          "adsiedznumernieruchomosci": "46",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": ""
        }
      },
      "created": "2019-09-27T14:59:23.650745Z",
      "modified": "2019-09-27T14:59:23.650745Z"
    },
    {
      "pk": 7164,
      "name": "\"SuPeKom\" Sp. z o.o. w Sulechowie",
      "slug": "supekom-sp-z-oo-w-sulechowie",
      "parents_ids": [],
      "tags": [
        "spółki komunalne"
      ],
      "jst": "0809064",
      "email": "zarzad@supekom.pl",
      "url": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/instytucje/supekom-sp-z-oo-w-sulechowie",
      "regon": "977922651",
      "self": "https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/api/institutions/7164/",
      "parents": [],
      "extra": {
        "regon": {
          "regon14": "97792265100000",
          "nip": "9730712918",
          "nazwa": "SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE \"SUPEKOM\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "nazwaskrocona": "",
          "numerwrejestrzeewidencji": "0000034054",
          "datapowstania": "2001-08-01",
          "datarozpoczeciadzialalnosci": "2001-08-01",
          "datawpisudoregon": "",
          "datazawieszeniadzialalnosci": "",
          "datawznowieniadzialalnosci": "",
          "datazaistnieniazmiany": "2020-08-28",
          "datazakonczeniadzialalnosci": "",
          "dataskresleniazregon": "",
          "adsiedzkraj_symbol": "PL",
          "adsiedzwojewodztwo_symbol": "08",
          "adsiedzpowiat_symbol": "09",
          "adsiedzgmina_symbol": "064",
          "adsiedzkodpocztowy": "66100",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_symbol": "0988595",
          "adsiedzmiejscowosc_symbol": "0988595",
          "adsiedzulica_symbol": "17394",
          "adsiedznumernieruchomosci": "18",
          "adsiedznumerlokalu": "",
          "adsiedznietypowemiejscelokalizacji": "",
          "numertelefonu": "683852407",
          "numerwewnetrznytelefonu": "",
          "numerfaksu": "683852370",
          "adresemail": "ZARZAD@SUPEKOM.PL",
          "adresstronyinternetowej": "",
          "adresemail2": "",
          "adkorkraj_symbol": "",
          "adkorwojewodztwo_symbol": "",
          "adkorpowiat_symbol": "",
          "adkorgmina_symbol": "",
          "adkorkodpocztowy": "",
          "adkormiejscowoscipoczty_symbol": "",
          "adkormiejscowosc_symbol": "",
          "adkorulica_symbol": "",
          "adkornumernieruchomosci": "",
          "adkornumerlokalu": "",
          "adkornietypowemiejscelokalizacji": "",
          "adkornazwapodmiotudokorespondencji": "",
          "adsiedzkraj_nazwa": "POLSKA",
          "adsiedzwojewodztwo_nazwa": "LUBUSKIE",
          "adsiedzpowiat_nazwa": "zielonogórski",
          "adsiedzgmina_nazwa": "Sulechów",
          "adsiedzmiejscowosc_nazwa": "Sulechów",
          "adsiedzmiejscowoscpoczty_nazwa": "Sulechów",
          "adsiedzulica_nazwa": "ul. Poznańska",
          "adkorkraj_nazwa": "",
          "adkorwojewodztwo_nazwa": "",
          "adkorpowiat_nazwa": "",
          "adkorgmina_nazwa": "",
          "adkormiejscowosc_nazwa": "",
          "adkormiejscowoscpoczty_nazwa": "",
          "adkorulica_nazwa": "",
          "podstawowaformaprawna_symbol": "1",
          "szczegolnaformaprawna_symbol": "117",
          "formafinansowania_symbol": "1",
          "formawlasnosci_symbol": "113",
          "organzalozycielski_symbol": "",
          "organrejestrowy_symbol": "071970010",
          "rodzajrejestruewidencji_symbol": "138",
          "podstawowaformaprawna_nazwa": "OSOBA PRAWNA",
          "szczegolnaformaprawna_nazwa": "SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",
          "formafinansowania_nazwa": "JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM",
          "formawlasnosci_nazwa": "WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH",
          "organzalozycielski_nazwa": "",
          "organrejestrowy_nazwa": "SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO",
          "rodzajrejestruewidencji_nazwa": "REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW",
          "jednosteklokalnych": "0",
          "datawpisudorejestruewidencji": "2001-08-07"
        }
      },
      "created": "2021-01-18T18:18:51.750290Z",
      "modified": "2021-01-18T18:18:51.750290Z"
    }
  ]
}