Tomasz Zieliński

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Wojciech Ziemniak

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Zbigniew Ziobro

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Szymon Ziółkowski

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Maria Zuba

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Wojciech Zubowski

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Małgorzata Zwiercan

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ireneusz Zyska

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Jacek Żalek

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Stanisław Żmijan

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Sprawiedliwości

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Obrony Narodowej

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Zdrowia

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Sportu

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Cyfryzacji

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV