BAĆKOWICE

Jednostka podziału terytorialnego: Baćkowice

Liczba spraw: 9

BAŁTÓW

Jednostka podziału terytorialnego: Bałtów

Liczba spraw: 9

BIAŁOWIEŻA

Jednostka podziału terytorialnego: Białowieża

Liczba spraw: 9

BOBOWO

Jednostka podziału terytorialnego: Bobowo

Liczba spraw: 10

BONIEWO

Jednostka podziału terytorialnego: Boniewo

Liczba spraw: 11

BRĄSZEWICE

Jednostka podziału terytorialnego: Brąszewice

Liczba spraw: 10

BRUDZEŃ DUŻY

Jednostka podziału terytorialnego: Brudzeń Duży

Liczba spraw: 10

CZEREMCHA

Jednostka podziału terytorialnego: Czeremcha

Liczba spraw: 9

DOMANIÓW

Jednostka podziału terytorialnego: Domaniów

Liczba spraw: 12

GAĆ

Jednostka podziału terytorialnego: Gać

Liczba spraw: 9

GNOJNO

Jednostka podziału terytorialnego: Gnojno

Liczba spraw: 9

GOZDOWO

Jednostka podziału terytorialnego: Gozdowo

Liczba spraw: 9

GRĘBOSZÓW

Jednostka podziału terytorialnego: Gręboszów

Liczba spraw: 9

GRODZISK

Jednostka podziału terytorialnego: Grodzisk

Liczba spraw: 9

GRZMIĄCA

Jednostka podziału terytorialnego: Grzmiąca

Liczba spraw: 10

IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

Jednostka podziału terytorialnego: Igołomia-Wawrzeńczyce

Liczba spraw: 9

IWANISKA

Jednostka podziału terytorialnego: Iwaniska

Liczba spraw: 9

JELENIEWO

Jednostka podziału terytorialnego: Jeleniewo

Liczba spraw: 9

JODŁOWA

Jednostka podziału terytorialnego: Jodłowa

Liczba spraw: 9

KOLNO

Jednostka podziału terytorialnego: Kolno

Liczba spraw: 10

KONOPNICA

Jednostka podziału terytorialnego: Konopnica

Liczba spraw: 10

KRASNE

Jednostka podziału terytorialnego: Krasne

Liczba spraw: 10

ŁYSE

Jednostka podziału terytorialnego: Łyse

Liczba spraw: 9

MIRZEC

Jednostka podziału terytorialnego: Mirzec

Liczba spraw: 9

MORDY

Jednostka podziału terytorialnego: Mordy

Liczba spraw: 10