Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi udzielonej przez Panią
Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie SSR Monikę
Tkaczyk-Turek w sprawie wniosku z dnia 11 sierpnia 2017r. o udostępnienie
informacji publicznej.

Informacja przesłana jest w dwóch załącznikach.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji.

Z wyrazami szacunku,

Renata Jędrzejak

St.sekretarz sądowy

Sekretariat Wiceprezesa ds. Karnych

Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie

(22) 55-39-500

Załączniki

Pobierz list