To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@mzwikglowno.pl> o 2021-02-13 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-02-15 07:58

Pobierz list