Return Receipt

Your Wniosek o informację
document:

was {{ email }}
received
by:

at: 02/15/2021 12:55:09 PM

=====================================================
Administratorem danych osobowych jest MPEC S.A.
z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła 188.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób,
których dane dotyczą znajdują się na stronie
https://www.mpec.krakow.pl/rodo
=====================================================
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków
tel.: +48 12 6465 299; faks: +48 12 6445 510
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000058452
REGON: 350653461 NIP: 675-000-12-02
Kapitał zakładowy: 35 600 000,00 PLN (w całości opłacony)
=====================================================