Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1. łącznej kwoty wypłaconej na nagrody w roku 2020 r.
2. rozbicia ww. sumy na osoby, którym wypłacono nagrodę, wskazaną z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji, wraz z wysokością wypłaconej nagrody, oraz uzasadnieniem dla przyznania nagrody;
3. Jeśli w roku 2020 r. doszło do zmiany na stanowisku Ministra, to wnosimy także o podanie powyższych informacji w odniesieniu do nagród wypłaconych w tym roku przez poprzednika.

W przypadku, gdyby Państwa ministerstwo zmieniło nazwę lub zakres działań, wniosek dotyczy ministerstwa,które miało ten sam Regon w 2020 roku, jaki mają Państwo w dniu składania przez nas wniosku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji