Dzień dobry


1. Czy spółka prowadzi BIP?
Tak

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
http://bip.mpo.szczecin.pl/chapter_136008.asp

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
Brak danych.

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Nie

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Nie

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Nie

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
Tak

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Nie

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie
Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie
Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Nie

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami są przekazywane do KRS i tam publikowane. https://ekrs.ms.gov.pl/

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
26,1 mln PLN

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Nie było straty

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
336.000 PLN

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
60.480 PLN

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?
100 %

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Zgodnie z przepisami Uchwała jest opublikowana na stronach BIP Urzędu Miasta Szczecin.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
Nie

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
Nie dotyczy

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]
Nie

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie
Tak

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
Nie posiadamy

Pozdrawiam

Karol Walkowiak
Prezes Zarządu
MPO Sp. z o.o.
Szczecin
Tel. 91 46 23 230 lub 606-693-050

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Gdańska 12b, 70-660 Szczecin; e-mail: {{ email }}.
Pełna informacja RODO: http://mpo.szczecin.pl/polityka_prywatnosci.html

Załączniki

  • image001_5pO6IfJ.jpg (nieskanowany) Skanuj