Dzień dobry,
W pozycji 9 i 10 pomyłkowo wpisano przy kwocie wynagrodzeń słowo "netto"
zamiast "brutto"
Pozdrawiam

Jolanta Wiśniewska
Asystent Zarządu
Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe "Klonowica" Sp.z o.o.
tel. 91 432 84 00
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie
internetowej: http://bip.spak.pl/polityka-prywatnosci/
informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Szczecińskie
Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.