To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugujsoly@ujsoly.com.pl> o 2017-12-02 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2017-12-04 07:33

Pobierz list