To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sg@zebrzydowice.pl> o 02.12.2017 23:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o04.12.2017 09:14

Pobierz list