Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: TO109X69CX9
Numer kancelaryjny: RKP.2017.47829
Data rejestracji: 2017.12.04
Osoba rejestrująca: Małgorzata Czech
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Liczba załączników: 0

Urząd Miasta Racibórz

Pobierz list