Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego wskazujemy, że nasz wniosek dotyczy informacji prostej. Zdecydowana większość pytań ma charakter zamknięty, wystarczy na nie odpowiedzieć "tak" lub "nie" i trudno się zgodzić, żeby przygotowanie na nie odpowiedzi wymagało oddelegowania do tej pracy kilku osób. Być może zebranie niektórych odpowiedzi jest dla Państwa czasochłonne - prosimy wtedy o wskazanie konkretnych pytań, a na resztę będziemy wdzięczni za przesłanie odpowiedzi. Mają też Państwo prawo przedłużyć czas odpowiedzi do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wykorzystać ten czas na przygotowanie odpowiedzi na bardziej obszerne pytania.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list