To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@mzwikglowno.pl> o 2021-03-08 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-03-08 12:54

Pobierz list