Your message

To: {{ email }}
Subject: Wniosek o informację
Sent: Tue, 23 Mar 2021 13:57:49 -0000

was read on Tue, 23 Mar 2021 14:58:54 +0100
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawieraĉ informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://poddebice.pl/klauzula-informacyjna

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments. Information clause about the processing of personal data: https://poddebice.pl/klauzula-informacyjna