Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Pismo przewodnie dotyczące udostępnienia informacji
publicznych oraz załącznik z uchwałą.

Odpowiedzi nadawane są odpowiednio (Ad) zgodnie z państwa pismem.

Dziękuję

Insp. Katarzyna Dylewska

34 3543009 wew. 23

Załączniki

Pobierz list