Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 04.12.2017 r. o
udostępnienie informacji publicznej - dot. działalności rad gminy,
podjętych uchwał, prowadzonych konsultacji , funduszu soleckiego ,
budżetu obywatelskiego.

--
Sabina Opas
Inspektor ds. Rady Gminy
Urząd Gminy Godów
ul.1 Maja 53, tel.(32)4765065 wew.12
radagminy@godow.pl

Załączniki

Pobierz list