To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@maciejowice.pl> o 2021-05-09 10:00

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-05-10 09:35

Pobierz list