Dokumenty: ZO.KW.1235.2017
Znak sprawy: ZO.1431.0226.2017
Rej. koresp. wych.: RKW-email-005675/17
Wysłane przez: Aneta Pelka

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Aneta Pelka
Główny Specjalista Wydziału Organizacji i Zarządzania
--
W przypadku kontynuacji korespondencji w aktualnej sprawie prosimy nie usuwać znaku sprawy z tematu wiadomości.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list