Stopka_rgb_01

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca w odpowiedzi na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w
Sosnowcu, w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam,

Rafał Łysy

Kierownik Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Więcej o SOSNOWCU znajdziesz na www.sosnowiec.pl

Facebook : facebook.com/cimsosnowiec <http://www.facebook.com/cimsosnowiec>

__________________________________________

tel. +48 32 296 06 93

kom. 509 965 441

rafal.lysy@um.sosnowiec.pl

Załączniki

Pobierz list