Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Andrzej Bura

Sekretarz Gminy Chybie

Załączniki