Dzień dobry

w załączeniu odpowiedź na pytania z maila z dnia 9.05.2021 r.

--
Z poważaniem:

Agnieszka Niemczyk
Gmina Rymanów
www.rymanow.pl, email: aniemczyk@rymanow.pl
tel. 134355006 w 119, fax:134355765

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści
z poczty elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Gminy w Rymanowie.

Załączniki

Pobierz list