Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Pozdrawiam,
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
tel. 58 56 250 67 wew. 306
---------------------------------------------
Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. 58 56 250 67
fax. 58 56 246 41
---------------------------------------------
ugstarogard.pl
bip.starogardgd.ug.pl
epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
---------------------------------------------
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Załączniki

Pobierz list