_W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji informuję:_

ad.1  W Gminie Dębowiec nie podjęto uchwały dot. trybu i kryteriów oceny
wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

ad.2 Nie utworzono gminnej Rady Działalności Pozytku Publicznego

ad.3 Nie powołano Gminnej Rady Oświatowej

ad.4 W gminie obowiązuje uchwała dot. konsultacji z mieszkańcami :
http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=986&idmp=154&r=r

Liczba uchwał podjętych:

2014r.  VI kadencja - 52, VII kadencja 14

2015r. - 99

2016 - 75

Liczba konsultacji:

2014- 3

2015 - 4

2016 - 5

ad.5 Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

ad.6 nie utworzono gminnej rady seniorów

ad.7 w gminie wyodrębniono fundusz sołecki

uchwała:
http://www.debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3691&idmp=403&r=r

zarządzenie:  w załączeniu

ad.8 w gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny

pozdrawiam

Dorota Krzyżanek

Sekretarz Gminy Dębowiec

Załączniki

Pobierz list