Szanowni Państwo

Na terenie Gminy Woźniki nie obowiązuje uchwała dotycząca inicjatywy
lokalnej; nie powołano Rady Działalności Pożytku Publicznego; nie
powołano Rady Oświatowej; nie przyjęto uchwał y o konsultacjach z
mieszkańcami; W latach 2014-2016 przyjęto 298 uchwał Rady Miejskiej; Nie
utworzono Młodzieżowej Rady Gminy; Nie utworzono Gminnej Rady Seniorów;
w gminie nie obowiązuje budżet obywatelski

Fundusz sołecki wyodrębniany jest w uchwale budżetowej (
http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/10950/lista/budzet_2018 ) natomiast
jego realizacja następuje na podstawie uchwał sołectw (
http://www.bip.wozniki.pl/jednostki_pomocnicze/1/solectwa )
--

Pozdrawiam
Piotr Kalinowski
Urząd Miejski w Woźnikach

Pobierz list