W załączeniu przesyłam odpowiedz  na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

--

-------------------------------------------------------------------------------
Marcin Karpik
Informatyk
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
tel. 34 318-80-32 do 35 wew. 36

Załączniki

Pobierz list