Dokumenty: WWO.KW.00991.2017
Znak sprawy: WWO.1431.00016.2017
Rej. koresp. wych.: RPWYCH.3581.2017
Wysłane przez: Aneta Jeleniewicz

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1. W Gminie Ornontowice obowiązuje:
- Uchwała Nr VI/61/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=138575&zalId=97034

- Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy Ornontowice określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=150312&zalId=111757

2. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego.

3. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Oświatowa.

4. W Gminie Ornontowice obowiązuje Uchwała Nr XIV/139/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice.
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=160215&zalId=125731

5. Uchwały przyjęte przez Radę Gminy Ornontowice:
rok 2014 – 107 uchwał
rok 2015 - 99 uchwał
rok 2016 – 106 uchwał

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach to:
rok 2014 – 14
rok 2015 - 16
rok 2016 – 23

7. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Młodzieżowa,

8. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje Rada Seniorów

9. W Gminie Ornontowice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
- Uchwała Nr XVIII/144/16 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2017
link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=447810&zalId=408942

- Uchwała Nr XXVIII/235/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2018
Link: http://gwornontowice.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=498965&zalId=461093

10. W Gminie Ornontowice nie funkcjonuje budżet obywatelski.

W Kadencji 2010-2014 Gmina Ornontowice przeprowadzała szereg konsultacji społecznych o różnorodnej tematyce, co przedstawione zostało na stronie BIP-u www.bip.ornontowice.pl w zakładce organizacje pozarządowe – konsultacje, gdzie również podane zostały wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Ad. 3
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie został uchwalony budżet obywatelski.

Ad. 4
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie zostały podjęte uchwały dotyczące inicjatywy obywatelskiej.

Ad. 5
W Kadencji 2010-2014 w Gminie Ornontowice nie zostało przeprowadzone referendum.

Ad.6
W Gminie Ornontowice oraz w jednostkach jej podległych nie został wyodrębniony fundusz sołecki.

Ad.7
Statut Gminy Ornontowice przyjęty Uchwałą Nr X/54/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 3 lipca 2003 r. / tekst jednolity Uchwała Nr LVIII/492/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ornontowice/ reguluje następujące kwestie związane z aktywnością obywatelską:
przeprowadzania referendum,
konsultacji z mieszkańcami,

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list