[https://sse.lodz.pl/stopki/1.png]

[https://sse.lodz.pl/stopki/2.png]
[https://sse.lodz.pl/stopki/3.png]
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź

[https://sse.lodz.pl/stopki/4.png]
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS: 0000014128, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825, Kapitał zakładowy: 24 927 000 złotych. Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy, poprzez wysyłanie odpowiedzi na niniejszą wiadomość i usunięcie jej z systemu. Przesyłanie, otwieranie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie zawartości tej wiadomości przez inne osoby niż adresat jest zabronione. Kontaktując się mailowo przekazujesz swoje dane osobowe w tym imię i nazwisko, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego.

This e-mail and all attachments are confidential and may be legally privileged. This e-mail is intended solely for the named recipient(s). If you have received it in error, please notify its sender by reply message and then delete it from your system. Downloading, opening, copying and distributing contents of this email by any other person than the intended recipient(s) is prohibited.

Załączniki

  • winmail_773Wnp3.dat (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list