To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@otmuchow.pl> o 02.06.2021 19:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o04.06.2021 06:44