To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szrensk@szrensk.com.pl
Temat: wniosek o informację
Data: 02.06.2021 19:18

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.