To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 02.06.2021 21:33

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o04.06.2021 08:24

Pobierz list