To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@kamiennik.pl> o 02-06-2021 19:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07-06-2021 08:14

Pobierz list