Dzień dobry

W załączeniu przesyłam podpisaną i zeskanowana odpowiedź na złożony
przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 2
czerwca br.

Z wyrazami szacunku

Załączniki

Pobierz list