W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
odpowiadamy:

ad. 1 odp. a,

ad2. odp. a,b,c,d,

ad3. odp. nie dotyczy,

ad4. odp. a,b,

ad5. odp. b,

ad6. odp. b,

ad.6.1. nie dotyczy,

ad7. nie dotyczy,

ad7.1. nie dotyczy,

ad8. odp. a,

ad9. informatyk,

ad8.2. nie dotyczy,

ad10 nie dotyczy,

ad11. nie dotyczy,

ad12. tak,

ad13. odp. d,

ad13.1 nie dotyczy.

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

Pobierz list