W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Biały Dunajec w załączeniu przesyła odpowiedz.

Z poważaniem

Załączniki