To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2021-06-11 12:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-06-11 12:35

Pobierz list