Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

--
Z wyrazami szacunku
Joanna Bocoń
INSPEKTOR
Kadry
Urząd Gminy Wierzchosławice
tel. 14 6319012
tel. 14 6319027

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy
Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach 550. Państwa dane osobowe
przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa lub dobrowolnie
podanym w formularzach zgłoszeniowych. Zgodnie z rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu,
aktualizowania i poprawiania swoich danych oraz usunięcia.

Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej -
Klauzula informacyjna RODO

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może
zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie
są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy:
powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na
tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie
rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w
całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Załączniki

  • ASO.1431.54.2021.JB.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • 0_Klauzula_RODO_-_informacja_publiczna_RCP_83.doc (nieskanowany) Skanuj