Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.
oficjalnego profilu miasta i gminy oraz profilu Burmistrza na
Facebook'u, uprzejmie przekazuję odpowiedź w formie skanu (załącznik).

Z poważaniem

Sylwia Kowalska

Wydział Promocji Gminy Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik

--
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (zwanego dalej RODO) informuje Pana/Panią, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO: w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Posiada Pan/Pani w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem abi@umig.kornik.pl
W celu zapoznania się z całym obowiązkiem informacyjnym proszę odwiedzić naszą stronę: https://bip.kornik.pl/kornikm/bip/ochrona-danych-osobowych.html

Załączniki

  • b-pg.1431.10.2021_odp.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list