Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na
wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie uchwał jst
dotyczących funduszy sołeckich.
Z poważaniem st. insp. wojewódzka Zofia Nowosielska

/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w Punkcie Obsługi Klienta./

Załączniki

Pobierz list