Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie odpowiedzi.

Jednocześnie chcielibyśmy dopytać, czy nie posiadają Państwo żadnych notatek lub dokumentów, na podstawie których została wypełniona ankieta lub które zostały sporządzone w trakcie lub po jej uzupełnieniu? Jeśli takie dokumenty istnieją, to prosimy o udostępnienie ich.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list