Dzień dobry
W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udzielenie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam pismo w przedmiotowej sprawie.
 z poważaniem

--
Ewa Dmytryk
insp. ds. oświaty i promocji gminy
Urząd Gminy Brzeżno
Brzeżno 50,78-316 Brzeżno
tel. 94 36 42 749

Załączniki

  • 20210616131230431_0002.pdf