Dokumenty: ZFiDiS.ZD-000005.2021
Rej. koresp. wych.: RKW.2021.00090
Wysłane przez: Daniel Gołębiowski

Urząd Gminy w Mokrsku poniżej udziela odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.06.2021 r
1. TAK
2. a) b)
3. NIE
4. c)
5. b)
6. b)
7. 0
7.1 c)
8. a)
8.1. informatyk, Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych
8.3. Wójt
9. NIE
10. b)
11. nie dotyczy zgodnie z odpowiedzią na pkt 10
12. NIE
13. d)
13.1 nie dotyczy zgodnie z odpowiedzią na pkt 13.

--
Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku, reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji na Mokrsko.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.
Wysłano z systemu FINN 8 SQL