To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@topolka.pl> o 18.06.2021 17:47

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o21.06.2021 13:55

Pobierz list