Oto pozostałe załączniki do pisma z 6 lipca b.r

--
Z poważaniem

Anna Łabaziewicz
Stanowisko ds. nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego
Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.lubuskie.uw.gov.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. + 48 95 7851815

"Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW L 119, s. 1) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań Wojewody Lubuskiego. Masz m.in. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce „Dla Klienta/Obowiązek informacyjny" lub klikając na link: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html."

Załączniki

Pobierz list