Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo NGB.055-9/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.
Proszę o potwierdzenie odbioru.

Sekretariat RIO w Opolu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
ul. Oleska 19A, 45-052 Opole
tel. (077) 453 86 36 -  fax. (077) 453 73 68
http://www.rio.opole.pl

Załączniki