W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Serokomla udziela informacji na pytania zawarte we wniosku:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)
a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
Nie prowadzono takiej dyskusji

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
użytkownicy?
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?
Nie dotyczy

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
Nie dotyczy

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
c) nie dotyczy

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
społecznościowe?)
Zastępca Wójta Gminy – treści
Informatyk – strona techniczna

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
Nie dotyczy
PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
Widoczność wpisów nie jest ograniczana

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P
10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku?
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?
Tak

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
Nie dotyczy

Marcin Kurek
UG Serokomla