Dzień dobry,

poniżej odpowiedź na wniosek o informację publiczną:

CZ I

Ad.1 a) tak

Ad.2 a) i B)

Ad. 3 - nie

Ad. 4 c)

Ad. 5 - nie

Ad. 6 - nie

Ad. 7 c)

Ad. 8 a)

Ad. 8.1 informatyk, pracownik sekretariatu, pracownik ds.
kancelaryjnych. Obowiązki zostały wskazane.

Ad 8.2 nie blokujemy użytkowników

Ad. 9 nie

CZ II

Ad. 10 b)

Ad. 11 - nie dotyczy

Ad. 12 nie

CZ III

Ad. 13 d)

Ad. 13.1 - nie dotyczy

Z poważaniem

Sylwia Kawa
Inspektor ds. kancelaryjnych o kadrowych
Urząd Miejski w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów

Pobierz list