________________________________

Sekretariat Urzędu Miasta Kamienna Góra
Anna Cepielik

________________________________

[http://umkg.pl/bip/znak.png] Urząd Miasta Kamienna Góra
Wydział Organizacyjny p. 209
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 756455110
E-mail: sekretariat@kamiennagora.pl<mailto:sekretariat@kamiennagora.pl>
Internet: http://www.kamiennagora.pl

________________________________

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1. Kontakt z administratorem danych we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@kamiennagora.pl<mailto:iod@kamiennagora.pl> lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=7298

Załączniki

Pobierz list