W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-08-09 06:55:58 z adresu {{ email }} oraz rozmowy telefonicznej z dnia 10.08.2021 wyjaśniam, że zarówno jeśli chodzi o zabiegi wykonane do końca 2020, jak i zabiegi planowane na rok 2021 wnioskujemy o dane dotyczące rzeczywistego wykonanego bądź planowanego zabiegu.

W innych słowach, jeżeli nadleśnictwo wykonało inny zabieg, bądź planuje wykonać inny zabieg, niż zaplanowano w PUL wnioskujemy o dane o zabiegu który rzeczywiście został bądź zostanie wykonany, a nie o dane o zabiegu zaplanowanym w PUL.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707