W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-08-06 10:12:20 z adresu {{ email }} dziękujemy za szybką i rzetelną odpowiedź na nasz wniosek.
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn Krynicka

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707